Som ventet ble byrådet innvalgt med klart flertall. Det kom ingen motkandidater, men 30 av representantene – det vil si venstresiden og Venstre – stemte blankt.

Byrådsleder Monica Mælands tiltredelseserklæring inneholdt ikke de store nyhetene, men ble av opposisjonen tatt som en bekreftelse på en politisk høyredreining. Byrådet vil legge frem en oppgavemelding, der det vil vurderes om flere av kommunens eiendommer og aksjeposter skal selges og om det er hensiktsmessig å privatisere kommunale tjenester.

Omsorgstjenestene fikk også god plass i talen. Blant lovnadene var flere leger og mer ressurser til sykehjemmene, en ny type bofellesskap for eldre, flere helsesøstre og bedre tilbud for psykisk utviklingshemmede.

— Byrådet mener at psykisk utviklingshemmede i altfor mange år har vært en forsømt gruppe, sa Mæland.

For skolen lovet hun en gradvis utvidelse av skoledagen, samt økt selvstyre på skolene. Kveldens mest konkrete lovnad gjaldt den internasjonale skolen, som byrådet vil finne en varig løsning for, helst på Hunstad skole.

Bybanen ble nevnt og garantert for, men det ble også en rekke veiprosjekter. Byrådet lover også smidigere byggesaksbehandling.