• Bergen er ikke friskmeldt, vi er nødt å foreslå nye tiltak, sier finansbyråd Henning Warloe (H). Kommunen går mot 90 millioner i underskudd for 2004.

KARI PEDERSEN

I går la byrådet frem den første rapport på om hestekuren for kommuneøkonomien har noen effekt.

Finansbyråd Henning Warloe ser tegn til bedring, men varsler at bystyret i juni må vedta nye innstramminger. Før den tid er det ikke praktisk mulig, sier finansbyråden.

Med stø kurs vil kommunen få et underskudd i år på 90 millioner kroner.

Byrådet har søkt kommunalminister Erna Solberg om 30 millioner kroner i omstillingsstøtte. Positivt svar fra Solberg kan rette opp noe av underskuddet.

En forklaring på budsjettsvikten er prisøkningen på SFO som bystyret vedtok før jul. Den var ment å skaffe kommunen 28 millioner i økte inntekter. Så mange foreldre har tatt barna ut av SFO eller skiftet over til halvdagsplass, at ekstrainntektene er krympet til 13 millioner.

— Dette var akkurat det vi advarte mot, sier Aps kommunalråd Terje Ohnstad.

Største budsjettsprekken er avdekket i eldreomsorgen. Utgiftene til eldre og særlig omsorgstrengende ligger an til å bli 87 millioner høyere enn budsjettert.

— De varslete innstrammingen må ta fatt i dette, sier Warloe.

Utgiftene til sosialhjelp sprekker med 23 millioner, og forsøket på å slanke administrasjonsutgiftene ser ut til å ta lengre tid enn forventet. Her blir mindre-besparelsen 20 millioner.

Noen lyspunkt er det i de første prognosene:

Utgiftene til barnevern, som har nærmest eksplodert de siste årene, ser ut til å bli mindre enn forventet.

Bergensskolen oppviser forbilledlig budsjettdisiplin og ligger an til balanse.