I gårsdagens BT sa finansbyråd Henning Warloe at byrådet ikke vil klare å få kommunens budsjetter til å gå i balanse før i 2007. Det vakte oppsikt, ikke minst fordi loven forbyr kommuner å budsjettere med underskudd.

— Jeg har vel følt det nødvendig å sette spørsmålstegn med realismen i å klare å drive i null i 2004. En ting er å vedta kutt, men det tar tid før den økonomiske effekten kommer. Budsjettet for 2003 var også satt opp i balanse, sier Warloe.

Dette budsjettet sprekker nå med en halv milliard, eller 5,3 prosent, ifølge Warloe.

Kan kutte enda mer

Da det ferske byrådet i går formiddag møtte fylkesmann Svein Alsaker gjorde han det helt klart at han ikke vil akseptere noe underskudd i 2004-budsjettet.

— Det har jeg satt foten ned for, sa han til BT etter møtet.

Dermed ligger det an til dramatiske kutt i budsjettet byrådet skal legge frem 1. desember.

— Vi ser behov for å skjære ned driften med 150-200 millioner kroner, i tillegg til innstrammingene til det gamle byrådet. Så har vi gått gjennom investeringene, som vi vil redusere med 100 millioner, men her tror jeg nå vi må gå ennå tøffere til verks. Det betyr at nesten alle investeringer stoppes, unntatt for sykehjemmene, sier Warloe.

Kommunen har budsjettert med over 100 millioner i bygging av sykehjem neste år, for å gjennomføre den mye omtalte ensengsreformen. Dette blir med andre ord skjermet fra Warloes kuttliste.

Det forrige byrådet ville legge ned 144 aldershjemsplasser for å spare 25 millioner kroner, noe opposisjonen med Høyre i spissen gikk kraftig imot.

Warloe sier nå de vil gjennomføre kuttene, men at de vil gjøre det over lengre tid enn det forrige byrådet.

- Krokodilletårer

Høyre førte valgkamp i sommer med løfter om å betale ned underskuddet som har bygd seg opp siden 2001 i løpet av de neste tre årene. Nå har de gått fra løftet, og begrunner det med at det sto dårligere til med økonomien enn de trodde. Dette blir avvist som tull av Arbeiderpartiet.

— Jeg må si jeg blir litt forundret når jeg ser Warloe feller krokodilletårer over budsjettunderskuddet. Dette har byrådet blitt informert om gjentatte ganger, sier Terje Onstad (Ap), som leder finans-, kultur- og næringskomiteen i bystyret.

Han sier bystyret ble informert om underskuddet blant annet på et budsjettseminar 15. mai i år.

Også de økonomiske følgene av at kommunen har krevd for mye i vei- og avløpsavgift, og erstatningssaken for barnehjemsbarna er godt kjent ifølge Onstad, selv om de endelige beløpene her er uklare.

Onstad mener Høyre gjentatte ganger har unnlatt å stemme for det forrige byrådets innstramningsforslag, noe byrådsleder Monica Meland benekter.

80 millioner fra Stortinget

Det Høyre-dominerte byrådet har likevel fått uventet hjelp fra Arbeiderpartiet på Stortinget. Budsjettforliket med regjeringen ga kommunesektoren to milliarder ekstra i frie midler.

I utgangspunktet så det ut som Bergen skulle få 100 millioner fra dette, men etter at Kommunenes Sentralforbund begynte å regne på saken ble tallet i går redusert til 80.

SATTE FOTEN NED: Fylkesmann Svein Alsaker ga byrådsleder Monica Mæland og det nye byrådet klar beskjed om at han ikke ville akseptere noe budsjettunderskudd for neste år, slik finansbyråd Henning Waloe tok til orde for i gårsdagens BT.<br/>Foto: TOR HØVIK