I dag ble det kjent at regjeringen vil fortsette å kutte i overføringene til kommunenes. Bakgrunnen er at de forventet at behovet for barnehageplasser ville synke fordi kontantstøtten økte. Dette har ikke skjedd.

BarnehageByråd Harald Victor Hove (H) har ingen planer om å kutte de 17,6 millionene Bergen har fått redusert til barnehagene.

— Vi kan ikke leve med dette kuttet. Jeg velger å ha is i magen til regjeringen har snakket med KrF og Venstre som også skal ha et ord med i laget og jeg regner med at dette da blir korrigert, sier Hove til BT.

Hadde ikke forventet

Han antar også at feilen blir rettet opp i neste års budsjett, hvor Bergen ligger an til en reduksjon på 45 millioner kroner.

— Dette er en brist i budsjettforutsetningene. Dette er ikke snakk om politikk, det er snakk om økonomi og da er det redelig å rydde opp i dette, sier Hove.

- Hvordan føles det å måtte kjempe mot egen regjering?

— Jeg er blitt vant til det etter åtte år med den rødgrønne regjeringen, men jeg hadde forventet at denne regjeringen tenkte på en annen måte, sier Hove.

Klarer ikke levere

Audun Lysbakken (SV) gikk i dag kraftig ut mot regjeringens prioriteringer. Han viste nettopp til Bergen og Hoves utfordringer med å få dekket inn disse kuttene.

Hove sier at dersom Bergen må kutte 45 millioner til barnehage neste år, er det ikke sikkert de klarer å oppfylle barnehagegarantien.

— Med et så stort kutt kommer vi ikke utenom nedleggelse av plasser. Nå setter jeg min lit til at V og KrF kjemper, og at H og FrP lytter, sier Hove.

Salderer med barn

Pål Hafstad Thorsen (A) leder oppvekstkomiteen i Bergen. Han mener regjeringen bruker barnefamilier som en salderingspost.

— Arbeiderpartiet er svært skuffet over at regjeringen tarbarnehagepenger fra Bergen og ikke retter dette opp i revidertnasjonalbudsjett. Jeg frykter at dette vil ramme kvaliteten i Bergens barnehager knallhardt.

Han mener beslutningen vil ramme bemanningen, innholdet og sikkerheten for barnehagebarna. Åretsinnstramminger mener Thorsen bare er en forsmak på hva som venter i 2015.

At regjeringen kuttet overføringene, fordi de trodde at færre ville søke barnehageplass, karakteriserer han som en alvorlig barnehagetabbe.

— Fakta er at Bergen har flere søkere til barnehageplass enn ved opptaket i fjor. Bergen skulle altså hatt øktbarnehagetilskudd fra staten, ikke redusert slik den borgerlige regjeringen harpresset gjennom i statsbudsjettet.