Til NRK Hordaland har Høyres gruppeleder Monica Mæland i dag truet med mistillit dersom ikke byrådet trekker tilbake kuttforslagene.

Mæland mener forslagene i altfor stor grad rammer barn og unge, som Høyre mente burde skjermes mer. Høyre var med på kuttvedtaket i bystyret før sommeren. Vedtaket forutsetter at eldre og unge «i minst mulig grad svekkes».

Etter det BT har grunn til å tro kommer byrådet ikke til å akseptere å trekke forslaget tilbake. Byrådet mener det er urealistisk å gjennomføre kutt på nærmere 100 millioner kroner i høst, og samtidig skjerme fullt ut eldre og skole. Disse tjenesteområdene tar 80 prosent av kommunens budsjett.

På pressekonferansen i ettermiddag kommer Strøm-Erichsen til å holde fast ved kuttforslagene. Dersom et flertall i bystyret går mot forslagene kommer byrådet til å kaste kortene. Da må i tilfelle Høyre ta over byrådet, eventuelt i samarbeid med Fremskrittspartiet.