Byrådet har fått skarp kritikk både fra foreldre ogopposisjon for at skolenedleggelsen var kamuflert som oppretting avbarnehageplasser i skole. Hverken leder for oppvekstkomiteen, Pål Thorsen (A),eller nestleder Marit Moltu (KrF)) var klar over at de var med på enskolenedleggelsen da saken var til behandling i komite for oppvekst forrigetorsdag.

— Det eneste fornuftige

Både foreldre og opposisjonen har bedt byrådet om å trekkesaken, og det ble også gjort i dagens byrådsmøte.

— Byrådet har gjort det eneste fornuftige. Imidlertidsetter dette skolebyråd Harald Victor Hoves arrogante og bastante uttalelser iet underlig lys. Vi har en skolebyråd som har fått sterkt svekket autoritet ogtillit etter kun en måned i skolebyrådsstolen, sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Harald Schjelderup.

Jubler

Han jubler nå sammen med foreldre og barn på Skinstø.

— Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at vi fremdeles ikke erfornøyd med det som nå skjer på nye Ny-Krohnborg skole. Der er det lagt enhelhetlig plan for skole, barnehage, idrett og kultur. I den nye budsjettinnstillingenbegynner byrådet å snu om på planene og trykke førti midlertidigebarnehageplasser inn på skoleområdet, sier Schjelderup.

Ap stiller nå spørsmålstegn ved situasjonen forNy-Krohnborg skole.

— FAU og ansatte gir klart uttrykk for at de ikke blir hørtnår byrådet nå foreslår å ta større deler av skolens areal til barnehageformål.Byrådet håper på å kunne presse inn 40 midlertidige barnehageplasser iskolearealet, på tross av protester fra FAU og de ansatte. Når skal de blihørt? spør Arbeiderpartiets gruppeleder.

Si din mening i kommentarfeltet under!