— Vi har ikke tatt stilling til om vi vil øke eiendomsskatten i årene som kommer slik det forrige byrådet har lagt opp til, sier byrådsleder Monica Mæland (H).

I valgkampen lovet hun i hvert fall ikke å øke eiendomsskatten. Men når BT spør henne om det nye byrådet i sine budsjettendringer vil foreslå en økning allerede fra neste år, svarer hun:

— Det vil jeg ikke uttale meg om nå.

Men nå har byrådet i det minste redskapet det trenger for å foreslå en kraftig oppjustering av eiendomsskatten etter 2006. For i går vedtok bystyret en retaksering av alle eiendommer i Bergen. Den skal gjennomføres i løpet av to år, og koste 12 millioner kroner. I tillegg skal det innføres eiendomsskatt i store deler av Bergens utkanter. Arbeiderpartiets Terje Ohnstad roste Høyre og de øvrige byrådspartiene for å støtte en retaksering.

— Dette er nye toner fra Høyre. Vi har foreslått dette flere ganger uten å få flertall. Nå blir Høyre også med. Vi får nå et mer rettferdig system, og det vil bidra til å øke inntektene våre, sa Terje Ohnstad (A).

Høyres Hilde Onarheim Eide vedgikk at dette ikke var noen god sak for partiet.

— Vi ønsket aller helst å fjerne eiendomsskatten, i det minste å redusere den. Dette kan ikke gjøres i lys av Bergen økonomiske situasjon. Vi er enig i at det trengs et system som er rettferdig. Da må det også gjelde alle som bor i byen. Og dette systemet kan også brukes når vi forhåpentligvis skal redusere eiendomsskatten.

I Frp undrer man seg over Høyres nye politikk.

— Uansett hvilket opplegg man velger, vil eiendomsskatten ramme hardt og urettferdig. Vi gikk til valg på å redusere eiendomsskatten. Det gjorde Høyre og, men vi konstaterer at Høyre ikke går inn for dette nå, sa Liv Røssland (Frp).

Kun Fremskrittspartiet gikk mot retaksering og en utvidelse av området for innkreving av eiendomsskatt.

Nytt takstgrunnlag blir først klart i 2006. Det vil kunne føre til at de som bor i eldre hus, særlig i sentrum, må betale mer i eiendomsskatt. Mens de som bor i nyere hus vil slippe noe rimeligere unna. Så sant bystyret ikke benytter anledningen til å øke skattenivået i 2006, slik det gamle byrådet har foreslått.