GUNNAR WIEDERSTRØM

Fremdeles sliter byrådet med å få på plass de siste kuttene. Ennå vet ikke byregjeringens medlemmer hvordan kommunens økonomi kommer til å være neste år. Effekten av de kontroversielle innsparingene bystyret har vedtatt er høyst usikre. Det arbeides med kutt på mellom 100 og 150 millioner kroner.

Tar fra kunstfond

Alle biter er ikke på plass, men etter det Bergens Tidende har grunn til å tro kommer byrådspartiene for første gang til å foreslå at Bergen kommune trekker inn de 27 millioner kronene som opp gjennom årene er satt av til bygging av Hardangerbroen. Avkastningen fra dette fondet skal inn i driften.

Problemene i Bergens egen økonomi er nå så store at det er blitt bortimot umulig å forsvare en pengeplassering i et prosjekt Stortinget har sagt nei til.

Men flere andre symbolsaker møter den tøffe budsjettvirkeligheten. Byrådet vil foreslå at deler av eller hele avkastningen fra kunstfondet på 50 millioner, bybanefondet på 100 millioner og boligfondet på 50 millioner skal gå inn i driften også utover 2003. Dermed kan en av byrådets flaggsaker, satsingen på mer kunst, bli skjøvet ut i det blå.

Kutter i administrasjon

Derimot tviholder trolig byrådet på at Lysverkbygget skal ferdigstilles til kulturformål. Men det kan være aktuelt å leie ut deler av bygget til private.

I vår la byrådet frem en kuttpakke på 42 millioner kroner. Den var svært detaljert og inneholdt større og mindre kutt plassert på ulike tjenesteområder. Bystyret avviste kuttpakken og foreslo i stedet å redusere personalkostnadene med en prosent.

Flere av kuttforslagene kommer sannsynligvis opp igjen, men i en annen form. Det gjelder blant annet forslaget om å kutte i skoleadministrasjonen i bydelene. Byrådet vil ha en slutt på det dobbeltarbeidet som foregår administrativt i bydelene og sentralt i kommunen. Denne gang vil det ikke bare ramme skoleadministrasjonen. Byrådet har heller ikke helt forlatt forslaget om å legge ned Arna Brannstasjon.

Utsetter byggeplaner

Et forslag som finansbyråd Trond Tystad luftet allerede på forsommeren, er å utsette enkelte skoleinvesteringer og sykehjemsinvesteringer med ett og to år. På denne måten sparer kommunen både driftsutgifter og kapitalkostnader. Byrådet vil trolig foreslå en slik forskyvning dersom det lar seg gjøre.

Ellers kommer kuttpakken til å inneholde en rekke tradisjonelle innsparingsforslag. Det skal jobbes videre med omstilling og effektivisering i samarbeid med de ansatte. Og det vil bli jobbet med å redusere eksterne leieavtaler.

Samtidig gjennomgår byrådet alle politiske vedtak om nye tiltak og prosjekter som krever økonomiske utlegg. Det kommer derfor ganske sikkert flere kuttforslag når byrådet 23. september legger frem sitt budsjett.