Leserne diskuterer: Si din mening om skjenketid og sentrumsfyll

Jørg Bru har er ikke så fornøyd for tiden. I desember overtok han utestedene Venue, Montana og Havana i Torggaten, men de to siste helgene har omsetningen stupt.

Grunnen er at byrådet 21. februar vedtok at stedene ikke fikk fortsette med alkoholservering til klokken tre. Etter å ha drevet med det gamle løyvet, måtte de fra første helg i mars stenge serveringen klokken to.

— Blir vedtaket stående, legger vi ned med en gang. For å ha skjenking til klokken to er ikke liv laga for oss i det hele tatt, sier Bru.

— Betyr en time så mye?

— Folk kommer i tolv-ett tiden. Hovedomsetningen er fra to-tiden, det er da pengene kommer. Så må vi stenge skjenkingen klokken to, forsvinner halve inntekten, sier Bru.

Ifølge driftsansvarlig Sondre Gangdal er omsetningen redusert med 70 prosent de to helgene de har drevet med skjenkestopp klokken to.

Legger Bru ned, vil han tape nærmere fire millioner kroner, i tillegg til at de 25 ansatte mister jobbene.

«Et effektivt virkemiddel»

For Bru virker innstillingen fra byrådslederen blodig urettferdig. Han kan peke ut flere utesteder som har fått flunkende nye skjenkebevillinger helt til klokken tre så sent som i desember i fjor. Mange utesteder har også fått nye eiere, uten at skjenketiden er blitt innskrenket.

I fjor sommer gikk politiet i Bergen ut med kraftig kritikk av byrådets skjenkepolitikk. De mener flere skjenkesteder og lengre åpningstider er en av hovedårsakene til økt vold og uro i Bergen sentrum.

Den gang avviste fungerende byrådsleder Henning Warloe hele sammenhengen.

1. februar ble han avløst av Monica Mæland, og hun har tydeligvis et annet syn på saken: «Byrådsleder er av den oppfatning at redusert skjenketid er et effektivt virkemiddel for å redusere ordensproblemene i sentrum», skriver hun i sin innstilling om utestedene til Bru.

- Ikke lenger automatikk

— Alle går ut fra at de arver skjenkerettighetene til forrige eier, men vi har sagt at det ikke skal være en automatikk i det, sier Mæland om denne saken.

— Er redusert skjenketid et ledd i kampen for å få ned volden i sentrum?

— Vold og uro, ikke minst. Vi har sagt at vi skal legge vekt på politiets uttalelser, og det kan vi gjøre i forbindelse med overdragelser, sier hun.

— De nye leietakerne i Torggaten oppfatter det som dere her endrer praksis i slike saker. Gjør dere det?

— Ja, jeg tror nok at en vil ha oppfattet at det har vært en viss automatikk (i at skjenketidene har fulgt med til nye eiere red. mrk.). Men vi har sagt at vi i større grad vil vektlegge dette (bekjempelse av sentrumsvold ved å redusere skjenketidene. red. mrk.).

Høring om ruspolitikken

Mæland sender her ut helt andre signaler enn Bergen Høyre gjorde i helgen. De vedtok å kjempe mot det nasjonale lovverket, som hindrer utesteder å skjenke etter klokken tre om natten.

— Vi mener at folk må få lov å være ute natten lang, hvis de ønsker, sa Høyres ungdomskandidat til bystyret, Preben Austgulen.

Høyres ruspolitiske sprell blir trolig et tema når politikerne i Bergen i dag arrangerer en åpen høring om rusrelatert vold i Bergen sentrum. Til grunn for høringen ligger rapporten fra en arbeidsgruppe, som blant annet har foreslått at all skjenking skal stenge klokken ett.

Amundsen, Paul S.