• Vi trenger en ny arbeidstidsavtale med lærerne, sier finansbyråd Liv Røssland.

SVs Oddny Miljeteig krevde på kveldens bystyremøte et svar fra byrådet i saken om lærernes arbeidstid.

— KS har mildt sagt tuklet til stemningen i lærerorganisasjonene, mener Miljeteig.

Bergen størst i KS

På dagens bystyremøte ønsket hun derfor at byrådet skal klargjøre hvor de står i konflikten mellom lærerne og arbeidsgiverorganisasjonen. KS ønsker å kutte avspaseringen i forbindelse med sommerferie og at lærerne skal ha en mer normal arbeidsdag.

Miljeteig viser til at Bergen kommune er den største medlemsskapskommunen i KS, og at Bergens stemme derfor er svært viktig. Oslo kommune har nemlig en egen avtale med sine lærere.På møtet spurte hun byrådet om de har gitt sin tilslutning til arbeidstidsavtalen som KS vil ha for lærerne, og hva som i så fall er grunnen og forankringen for en slik tilslutning.

I spørsmålet sa Miljeteig at hun mener KS ikke støtter seg på noen forskning når de mener mer tid på skolen for læreren vil føre til en bedre skole.

— Trenger fleksibilitet

Finansbyråd Liv Røssland (Frp) svarte på vegne av byrådet.

— Vi har overlatt våre forhandlingsfullmakter til KS, men gir stadig innspill. Det har vi også gjort i denne saken, svarte Røssland.

Hun beskrev innspillet fra Bergen kommune slik:

— Vi trenger større handlingsrom og mer fleksibilitet i arbeidstidsavtalen for lærerne, blant annet for å få rom for kompetanseutvikling av lærerne. Dette vil bidra til en bedre skole for elever og foreldre.

Røssland la likevel til at kommunen mente at prosessen med å få en ny arbeidstidsavtale burde skje i samarbeid med lærerorganisasjonene.

Som bt.no skrev tidligere i uken, vedtok Hordaland SV forrige helg en resolusjon der de støtter lærerne i deres konflikt med KS. Andre politiske parti har derimot vært varsomme med å flagge sitt synspunkt i saken.