— Jeg synes det er helt utrolig. Det er en ganske meningsløs beslutning når det er så åpenbart hvor farlig denne forurensningen er. Det blir de som er syke og har problemer med luftveiene - og dermed bevege seg i byen på sånne dager - som blir skadelidende. Og ikke minst barna, sier Christina Brunner.

Hun bor på Møhlenpris og har selv astma. Det samme har datteren Hermine. Høsten og vinteren i fjor var forurensningen så ille at hun på de verste dagene ikke kunne åpne vinduene for å lufte i leiligheten.

Lovet tiltak

Byrådets beslutning kommer overraskende. I valgkampen lovet KrF og Venstre tiltak for å redusere den farlige luftforurensningen i Bergen. Men det nye byrådet, der KrF og Venstre er med, hadde bare styrt Bergen et par timer før de stanset et viktig tiltak mot luftforurensning. Og det bare fem dager før tiltaket skulle lanseres.

— Reklamekampanjen var klar. Det gjenstod bare å trykke materiellet og sette inn annonsene, forteller informasjonskonsulent Anne Kringstad i Bergen kommune.

Til nå har kommunen betalt ut 100.000 kroner til reklamebyrået Oktan.

Fikk stoppordre

Det var Kringstad som onsdag varslet HSD og Gaia om at prosjektet var stilt i bero.

— Vi har samarbeidet med kommunen om markedsføring av dette prosjektet. Hos oss var vi klare til å sette i gang. Derfor kom dette ganske overraskende, sier administrerende direktør Arne Buanes i Gaia.

Både Gaia og HSD har arbeidet internt med å få tiltaket på skinner. Buanes legger ikke skjul på at det har vært en viss skepsis i organisasjonen, ikke minst fordi det må settes inn busser og mannskaper på tidspunkt av døgnet hvor selskapene har størst trafikk.

— Men vi har fått garantier om at vi skal kunne varsles to dager i forveien om å kjøre barnetakst, og med den fristen ville vi kunne klare å skaffe busser nok.

Buanes er skuffet over at det ikke blir noe av tiltaket.

— Jeg støtter alle tiltak som bidrar til å få flere bergensere til å kjøre kollektivt.

Høyre-skepsis

Innføringen av halv billettpris på bussen på dager med høy luftforurensning er noe SV kan ta en stor del av æren for. Ved å halvere billettprisene er tanken at flere skal la bilen stå og heller kjøre buss, og på den måten redusere luftforurensningen.

Tiltaket var en del av budsjettavtalen mellom det forrige byrådet og SV, og er blitt vedtatt fire ganger av bystyret, senest 13. oktober i år. Bystyret satte av seks millioner kroner, en million skulle tas fra kollektivfondet, de øvrige fem skulle hentes fra driftsbudsjettet. KrF og Venstre stemte for vedtaket sammen med Ap, RV og SV.

KrF og Venstre sitter i det nye byrådet sammen med Høyre. Høyre har vært svært skeptisk til tiltaket og stemte mot sammen med Frp og Pensjonistpartiet. De tre partiene er skeptiske til om miljøeffekten står i forhold til utgiftene.

Nå har Høyre fått det som de ville. Inntil videre er innføringen av barnetakst på dager med høy luftforurensning lagt i hvilestilling.

FARLIG LOKK: Det er på kalde vinterdager, når det forurensede lokket ligger tungt over bykjernen, at bystyret ville innføre barnetakst på bussen slik at flere lar bilen stå hjemme og heller kjøre kollektivt.