Begrunnelsen er delvis økonomisk. Det er ikke satt av penger til dette tiltaket. Byrådet skriver:

«Med utgangspunkt i den alvorlige økonomiske situasjonen som Bergen kommune befinner seg i, anbefaler ikke byrådet at et beløp av denne størrelsesorden dekkes ved sentral saldering. Byrådet peker på at det ikke er gjort noen faglig vurdering av tiltaket. Byrådet vil derfor legge frem en sak vedrørende samlet tiltaksplan for bedre luftkvalitet i Bergen sentrum. I den vil det blant annet bli foreslått:

  • Holdningskampanje vedrørende bruk av piggdekk, bilbruk generelt og vedfyring som oppvarming.
  • Tiltak for å redusere bilbruk i sentrum.
  • Visningstavler til p-anlegg.
  • Gjennomgang av dagens gratisbuss-ordning i sentrum.
  • oppretting av kompetansegruppe/ressursgruppe for det langsiktige arbeid med bedring av luftkvaliteten i sentrum. Byrådet forslag om å utsette ordningen med barnetakst vil komme opp for bystyret med det aller første. Men det er ingen grunn til å tro at bystyret avviser byrådets innstilling. For sammen med Fremskrittspartiet har de tre byrådspartiene KrF, Høyre og Venstre flertall i bystyret. Da saken sist ble behandlet i bystyret 13. oktober i år, stemte Fremskrittspartiet mot å innføre barnetakst.