KARI PEDERSEN GUNNAR WIEDERSTRØM

Byrådet skulle lagt frem sitt forslag til fremtidig skolestruktur i Bergen i dag. Men den varslete fremleggelsen er utsatt en uke fordi en saksbehandler i tre dager har vært på skolebefaring sammen med bystyrets komité for oppvekst.

Etter det Bergens Tidende har grunn til å tro har byrådet allerede konkludert: På dødslisten står Fridalen, Seljedalen, Liakroken og ungdomstrinnet ved Eidsvåg.

De mindre skolene skånes av H-KrF-Venstre byrådet. Det henger sammen med avtalen som er inngått med Frp. Her står det: «Byrådet ser positivt på å bevare småskoler i nærmiljøene. Fådelte skoler skal ikke tvangsnedlegges i perioden.»

Det betyr at Helldal og Tunes kan unngå nedleggelse. Indre Arna, derimot, går ikke under vernet mot tvangsnedleggelse. Der ønsker skolen selv å bli slått sammen med Ådnamarka.

Ap vil ta de små

Om byrådets forslag blir det endelige vedtaket, er høyst uvisst.

— For Ap er det helt uaktuelt å nedlegge både Fridalen og Seljedalen, sier Trond Tystad, fraksjonsleder for Ap i komiteen.

Ap vil heller ikke nedlegge ungdomstrinnet ved Eidsvåg nå, eller slå sammen Christi Krybbe og Krohnengen. I stedet vil partiet gå inn for å nedlegge småskolene - i tråd med forslag fra det forrige byrådet.

Frps nestleder i oppvekstkomiteen, Tor Woldseth, nøler med å konkludere.

— Vi er nettopp ferdig med en grundig gjennomgang med alle berørte skoler. Nå skal vi sette oss ned og studere fakta. Slik det ser ut nå, vil jeg si at det fortoner seg billigere å la skolene være enn å sette i gang denne gedigne flyttepakken, sier Woldseth.

Verre for de små

I går var delegasjonen av bergenske skolepolitikere på rundtur til ungdomsskolene i Åsane. I Eidsvåg ble politikerne møtt av barneskolebarn med plakater.

— Skolen ligger nært der vi bor. Alle bor her i området. Det er derfor vi vil bevare skolen vår, sier Steffen Øyhovden (10).

Steffen og de andre femteklassingene vil gjerne fortsette på Eidsvåg etter sjuendeklasse. Men de var like opptatt av at de minste elevene må flytte opp på gamleskolen dersom ungdomsskoleelevene busses til Åstveit.

En egen paviljong med lekeområde i kupert terreng innbyr til langt mer utfordrende lek enn den asfalterte skoleplassen. Derfor sto de oppstilt på rekke og rad, med hjemmelagete plakater på magen som stilte spørsmålet: «Skal de yngste leke her?»

— Det er så flott å leke rundt paviljongen. Hvor skal de minste leke når de må flytte opp hit? spurte barna.

Og nettopp skjebnen til småbarnspaviljongen var noe som opptok skolepolitikerne. Den skal selges dersom ungdomsskoleelevene flyttes. Salgsgevinsten er med og gjør flyttingen av ungdomsskoleelevene lønnsom for kommunen.

— Jeg må som rektor kunne tillate meg å si at den delen av forslaget er usedvanlig dårlig, sa rektor Svein Børtveit til de lydhøre politikerne.

ASFALTBARN: Skolebarna på Eidsvåg markerte sin motstand mot å legge ned ungdomsskolen og flytte de minste skolebarna opp på storskolen overfor skolepolitikerne. Fra venstre Tor Woldseth (Frp), Oddny Miljeteig (SV), Stine Akre (RV) og Annette Strand (H).FOTO: ARNE NILSEN