• I opposisjon slåss Høyre for aldershjemmene. I byråd går partiet inn for å stenge aldershjem og kutte sykehjemsplasser.* Byrådets spareplan gjør det dyrere å ha barn. SFO-prisen øker 350 kroner måneden. Barnehager skal koste mer. * Fridalen og Seljedalen skole er foreslått nedlagt. Eventyrskogen skole blir ikke åpnet. Flere skolenedleggelser kan komme.

— Dobbeltmoral, lyder karakteristikken fra Aps kommunalråd Terje Ohnstad.

— Jeg reagerer på at byrådet nå plutselig er blitt for det samme som Høyre gikk imot tidligere, sier Ohnstad og peker på forslagene om å stenge fire aldershjem, nedlegge 34 plasser ved Bergen Røde Kors sykehjem og si opp driftsavtalen med Solhaug og Hatlestad.

Ansetter to nye rådgivere

Finansbyråd Henning Warloe (H) og byrådsleder Monica Mæland (H) tegnet et dystert bilde av kommunens økonomiske situasjon da byrådet (H-KrF-V) i går la frem sitt budsjettforslag. Bare på en budsjettpost var det snakk om større reelle økninger fra året før. Byrådet har nemlig funnet penger til to nye politiske rådgivere.

— Timingen er elendig, men jeg har ingen problemer med å forsvare ansettelsene. Jeg har hele tiden ment at vi har hatt for få rådgivere, sier Mæland.

Kommunens oppsamlede underskudd vil passere en milliard ved årsskiftet. Warloe tar mål av seg å snu pilene oppover igjen fra årsskiftet. Innen 2008 skal milliardunderskuddet være nedbetalt.

Byrådet starter hestekuren med å kutte 142 millioner ut over de innsparingene som ble foreslått av det forrige byrådet. 30 millioner av dette blir brukt i eldreomsorgen.

— Hvis ikke vi nå tar kontroll, er det fare for at vi mister styringen. Det vil sette velferdstilbudet for de svakeste i fare, sa Mæland på årets best besøkte pressekonferanse i kommunal regi. I 14. etasje satt og sto journalister, etatsledere og politikere tettpakket.

Mæland svarte også på kritikken fra dem som mener situasjonen for kommunen ikke er særlig mye verre enn da Høyre i valgkampen lovet å snu Bergen i løpet av tre år:

— Vi i det nye byrådet var selvsagt kjent med Bergen kommunes dårlige økonomi. Derfor etterlyste vi en handlingsplan. Bildet er noen hundre millioner dårligere enn vi trodde. Det er bare måtelig interessant å diskutere hvem som har ansvaret for dagens situasjon. Vi sitter i byråd, vi har ansvar og vi tar ansvar, sa Mæland og lot Warloe presentere de nakne tall.

Kuttlisten

n Fridalen og Seljedalen skole nedlegges. Eventyrskogen skole i Sandviken blir ikke åpnet. Solhaug atferdsskole stenges og elever og lærere overføres til Alrekstad skole. Flere skolenedleggelser kan bli foreslått når byrådet neste uke sender på høring ny strukturplan for bergensskolen. Kuttet i timetallet blir derimot tilbakeført.

n Prisen for en SFO-plass øker med 350 kroner måneden. Tilskuddet til barneparker halveres, noe som utgjør ca. 100 kroner måneden. Søskenmoderasjonen i barnehager reduseres, og bedriftsbarnehagene mister kommunal støtte.

n Der det forrige byrådet ville nedlegge syv aldershjem, vil byrådet berge tre av dem. Byrådet har ikke funnet penger til å videreføre driften av 34 plasser ved Bergen Røde Kors sykehjem, og videreføre avtalene med Solhaug og Hatlestad.

Derimot er nesten halvparten av det foreslåtte kuttet i hjemmetjenestene rettet opp.

n Prisen for hjemmehjelp dobles for store grupper pensjonister. Brukere av trygghetsalarm får en egenandel på 50 kroner måneden. Færre skal få bostøtte, og sosialstønaden strammes inn.

n Det forrige byrådet ville stenge Arna brannstasjon, dette byrådet vil ta Årstad brannstasjon i tillegg. Byantikvaren overlever, men avdelingen forsvinner. Parkdriften sentraliseres fra bydelene og må spare syv millioner neste år.

DYSTERT: Finansbyråd Henning Warloe og byrådsleder Monica Mæland tegnet et dystert bilde av kommunens økonomiske situasjon da byrådet i går la frem sitt budsjettforslag.
EIRIK BREKKE