— Byrådet burde avgjort dette. Det er mye politikk i en slik sak. Alkohol og fotball hører ikke sammen, sier byråd for eldre og bydeler, Helen Nordeide Fløisand til BT.

Finansbyråd Trond Tystad (Ap), som er ansvarlig for skjenkesaker, har vært på ferie i Thailand. I hans fravær har Nils Arild Johnsen (Sp) hatt ansvaret for skjenkesaker.

For skjenking

— Skjenkekontoret har behandlet denne saken på fullmakt, og fulgt regelverket. Men siden en byråd signaliserer at hun er imot vedtaket, har jeg bedt om at saken fremmes for byrådet mandag, sier Johnsen.

— Kan byrådet nekte å gi skjenkebevilling?

— I prinsippet, men vi behandlet en liknende sak i fjor der vi ga bevilling. Men jeg skal ikke forskuttere byrådets behandling.

— Men du vil stemme for skjenkebevilling?

— Jeg ser i hvert fall ikke noen grunn til å stemme mot.

I tvil

Trond Tystad tror ikke byrådet vil omgjøre vedtaket.

— Vi får diskutere hva vi gjør hvis slike saker kommer opp igjen siden, men hvis bevillingen er gitt uten forbehold, har vi ikke rett til å trekke den tilbake. Men jeg er i tvil om hva jeg hadde sagt hvis saken var forelagt meg før bevillingen ble gitt, sier Tystad.

SIER NEI: Alkohol og fotball hører ikke sammen, sier byråd for eldre og bydeler, Helen Nordeide Fløisand.<p/>ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE