Frps gruppeleder Liv Røssland sitter nå å finleser avslaget fra byrådet.

— Hvis dette blir utfallet, regner vi oss for fristilt fra samarbeidsavtalen, sa Røssland til BT i dag.

I så fall risikerer Frp å bli loppet for politiske verv.

Da Frp for to år siden sa seg villig til å støtte byrådet, fikk partiet betalt i form av flere posisjoner enn det størrelsen skulle tilsi.

Frp har blant annet ledervervet i Bergen Bygg og Eiendom (BBE), samt styrelederen i Gaia Trafikk og BIR. Pluss at partiets gruppeleder Liv Røssland leder komité for helse- og sosial.

I et brev til Røssland skriver gruppelederne for Høyre, KrF og Venstre at hvis avtalen brytes «må også de fremforhandlede verv være gjenstand for revidering».

bt.no kommer tilbake med mer.