RUNE CHRISTOPHERSEN rune.christophersen@bt.no Tanks, Danielsen og Bergen Katedralskole har rustet til kamp mot Pallas A/S, som ønsker å bygge parkeringshus i nabolaget. Men skolene møter mektig motstand. Næringsdrivende i Vågsbunnen er lei av de dårlige parkeringsmulighetene i området. Flere av de store forretningsbankene mener dårlig tilgjengelighet er et problem for driften. Og Riksantikvaren er på ingen måte avvisende til planene.Byråd Tom Knudsen tror Pallas A/S, som eier tomten, må redusere ambisjonsnivået. De ønsker plass til 270 biler fordelt på tretten etasjer.— Et hus på tretten etasjer, med fem av dem under jorden, tror jeg er helt urealistisk. Jeg skjønner godt skepsisen mot et slikt prosjekt. Det er først og fremst dybden, ikke høyden jeg er bekymret for. Hvis bygningen går for dypt, vil kommunen kreve full arkeologisk utgraving, sier Knudsen.Han tror et parkeringshus på 7-8 etasjer, med to av dem under bakkenivå, er mer realistisk.Riksantikvaren har tidligere sagt ja til ny bebyggelse i Tanks-kvartalet - under forutsetning av at ikke trykket på grunnen blir så kraftig at kulturlagene i bakken blir ødelagt. I Domkirkegaten er det tidligere avdekket en strandlinje fra 1100-tallet, kaianlegg og rester etter skomaker- og smievirksomhet fra høymiddelalderen.Parkeringshus-tomten har allerede vært gjennom omfattende arkeologisk utgraving. Det skjedde i 1987.- For akkurat denne tomten har vi derfor ikke krevd restriksjoner når det gjelder trykkbelastning på grunnen, sier førstekonsulent Hogne Langset hos Riksantikvaren. Han understreker imidlertid at bygget ikke bør bli så høyt at det skjemmer Domkirken.For resten av kvartalet krever Riksantikvaren fortsatt at belastningen på grunnen holdes på et minimum. Det begrenser blant annet hvor høye bygningene kan være.