ATLE ANDERSSON

I går la byråd Lisbeth Iversen frem byrådets krav til IKEAs byggeplaner i Åsane.

Nå vil den lokale ledelsen i varehusgiganten gå i dialog med kommunens planavdeling for å få prosjektet innpasset i den nye kommunedelplanen for Åsane sentrale deler.

Varehussjef Jostein Hatlebrekke er glad for at byrådet er positiv, selv om IKEA og varehusets arkitekter nå må finne frem tegneblyanten og lage omarbeidete planer.

Store visjoner

Utbyggingsplanene til IKEA og skjebnen til grøntområdet på Nyborg i Åsane har vært en kommunal verkebyll i lang tid.

Etter at Bergens-politikerne lot seg friste av visjoner til utbyggingsselskapet Nyborg Utvikling AS om kontorby og opptil 2000 arbeidsplasser i bydelen, ga de i fjor grønt lys for en ny kommunedelplan der områdets status kunne bli endret fra «viktig kulturlandskapsområde» til næringsområde.

IKEA kom så på banen og inngikk avtale om å kjøpe det 120 mål store området av utbyggingsselskapet og tre grunneiere.

Dermed satte den svenske varehusgiganten byrådet i klemme. For da det politiske flertallet gikk for utbygging til næringsformål, var det ikke et IKEA-utsalg med et hav av parkeringsplasser de så for seg.

I tolvte time hadde det politiske flertallet nemlig kjøpt løftene om en kontorby og næringsområde som skulle tilføre bydelen mange sårt tiltrengte arbeidsplasser. Derfor har det innad i byrådet vært sterk irritasjon over vendingen saken tok.

Kravene

I går la byutviklingsbyråd Lisbeth Iversen (KrF) likevel frem byrådets premisser for IKEA-utbyggingen.

  • Ja til varehus, men alle parkeringsplasser må legges inn under bakkenivå eller i kjelleren.
  • Områdene rundt det planlagte varehuset skal avsettes til bydelsparker. Det gis ikke rom for annen utnyttelse av tomten.

— Vi er klar over at IKEA har som konsept at varehus og parkeringsplasser skal være godt synlig fra hovedinnfartsårer. Men IKEA må innse at tiden er kommet for å tenke nytt. Vi ønsker oss en miljøvariant av IKEA, sier Iversen.

Mye dyrere

Byutviklingsbyråden legger til at de nye føringene nok vil gjøre utbyggingen betraktelig dyrere for IKEA.

Varehussjef Jostein Hatlebrekke vil ikke kommentere prislappen, utover å fastslå at de har kjøpt tomten med ett mål for øye: «å sikre Bergens-området et fullverdig IKEA-varehus».

Etter å ha sett på 22 ulike tomtealternativer i Bergens-området, har IKEA landet på Nyborg-alternativet. Her vil de bygge en blågul varehuskasse på mellom 20.000 og 30.000 kvadratmeter i det buskete myrlandskapet på nordsiden av motorveien.

Byråd Lisbeth Iversen (KrF) mener kommunen har strukket seg langt for å legge til rette for nytt IKEA-byggeland i Åsane. Området øst for kjøpesenteret Arken har også vært vurdert, opplyser hun.

Både Fylkesmannen og fylkeslandbruksstyret har fremmet innsigelser mot utbyggingsplanene. Opprettholder de disse innsigelsene også etter de reviderte planene, blir det miljøvernministeren som får det avgjørende ordet.

«Skjermer kirkegården»

Også Kirkevergen i Bergen har protestert mot utbygging i området. Frykten har vært at den fremtidige utbyggingen av gravplassen ved Åsane gamle kirke blir trengt inn mellom veier og næringsbygg.

— Betingelsene vi stiller vil skjerme gravplassene og åpne for en respektabel, sammenhengende kirkegård, sier Iversen.

Når arbeidsgruppen med representanter for IKEA og kommunens planavdeling har samlet seg om en konklusjon, vil byrådet legge frem sitt endelige forslag til kommunedelplan som så skal behandles i bystyret.

<b>FLYTTER:</b> Den nye IKEA-butikken skal ligge bare 600 meter fra den nåværende, på tomten til høyre på bildet. Dagens IKEA ligger til venstre.