På kveldens møte i komité for finans ble det delt ut et notat fra byrådsleder Monica Mæland. Der gjør hun det klart at byrådet vil gjennomføre den planlagte omorganiseringen av Bydrift Bergen KF, uavhengig av hvordan og når bystyret behandler saken.

Notatet er et svar på at Forretningsutvalget tirsdag utsatte behandlingen av saken til bystyremøtet i mai. Årsaken er at den økonomiske miséren i Bydrift er tema for en bystyrehøring 13. mai.

Ordfører Gunnar Bakke bestemte seg for å si ja til opposisjonens krav om å utsette behandlingen av Bydrift-saken til etter høringen.

Tilsidesatt

Svaret kom kjapt: Bystyret blir tilsidesatt. Byrådsleder Monica Mæland mener det er eneste mulige konsekvens.

– Vi inviterte bystyret til å behandle saken under klar forutsetning av at vi kunne få det gjennomført i løpet av april, sier Mæland.

Hun mener byrådet ikke er forpliktet til å sende saken til bystyret i det hele tatt.

– Det er ingen tvil om at byrådet har fullmakt til å avgjøre dette selv. Det hadde vært ønskelig med behandling i bystyret, men det lar seg ikke gjøre før slutten av mai. Det holder ikke for oss, sier hun.

I bystyrets reglement heter det at «Bystyret fatter vedtak om opprettelse og nedleggelse av kommunale foretak, samt fastsetter vedtekter». Byrådet ønsker nå å overføre to avdelinger (Vann og avløp og Park) fra Bydrift til andre kommunale avdelinger.

– Omrokeringer

– Her er det bare snakk om interne omrokkeringer. Etter gjeldende reglement trenger vi ikke å sende den saken til bystyret, sier Mæland.

Hun mener det er helt nødvendig å få startet prosessen så snart som mulig, slik at den er fullført til sommeren. I notatet gir hun flere årsaker til hastverket:

  • Av hensyn til de ansatte, som bør slippe usikkerhet.
  • De to enhetene som skal få avdelingene (Bergen Vann KF og Grønn etat) må få avklaring.
  • Frykt for mer uro i forholdet mellom Bydrift og Bergen Vann, som lenge har vært dårlig.
  • For å starte arbeidet med å gjøre resten av Bydrift konkurransedyktig foran nye anbudskonkurranser i høst.

– Men de ansatte har sagt at de ikke trenger avklaring så fort?

– Jeg registrerer det. Men det er fordi de er uenig i konklusjonen.

– Ser du ikke poenget med at det er best å vente til etter høringen med å behandle Bydrift?

– Vi har stilt oss til rådighet for en høring når som helst, og har bedt om at den fremskyndes. Samtidig opplever jeg at høringen skal handle om fortiden. Omorganiseringen handler om fremtiden, sier Mæland.

OVERKJØRT: Ordfører Gunnar Bakke (Frp).
Brekke, Eirik
TILSIDESETTER: - Vi inviterte bystyret til å behandle saken under klar forutsetning av at vi kunne få det gjennomført i april, sier Monica Mæland.
Bergens Tidende