— Det er helt skandaløst at slike saker ikke blir prioritert av politiet i Hordaland, sier stortingsrepresentant Audun Lysbakken (SV).

Så snart Stortinget åpner etter ferien vil han ta opp saken med justisminister Odd Einar Dørum i Stortingets spørretime.

— Dersom politiet ikke gjør det de skal i Bergen, er de med på å gjøre handel med kvinner enda mer lukrativt. Det er fullstendig uakseptabelt og helt uverdig, sier Lysbakken.

Allerede for to år siden spurte han justisminister Odd Einar Dørum hva han ville gjøre for å sikre at halliksaker ble prioritert i Hordaland politidistrikt. Bakgrunnen var at lokalpressen på kort tid hadde avslørt to bordeller, uten at sakene ble grundig etterforsket. Dørum forsikret den gangen at politiet skulle ha ressurser til å bekjempe slik kriminalitet.

I går møtte BT Dørum i Bergen. Han ville imidlertid ikke kommentere saken:

— Den praktiske kriminalitetsbekjempelsen hører hjemme i hvert enkelt politidisktrikt og hos statsadvokatene. Min jobb er å sørge for at de har gode verktøy til å gjøre denne jobben, sier Dørum.

Også bystyrerepresentant Torstein Dahle (RV) vil forfølge saken.

— Det som er kommet frem i Bergens Tidende de siste dagene er helt utrolig. Å vise til ressursmangel er ikke et gyldig argument, når vi vet at regjeringen har satt av 100 millioner kroner akkurat til dette arbeidet, sier Dahle.

Han vil snarest ta opp saken med byrådet, og be det legge press på Hordaland politidistrikt.

— Jeg må innrømme at jeg ikke har vært klar over at det står så dårlig til med kampen mot bakmennene i prostitusjonsbransjen, sier Dahle.