Byrådet mangler 900 millioner på å oppfylle sine egne ambisjoner for bergensskolene. Det betyr at politikerne må si nei til mange forventningsfulle skoleelever.

Det manglet ikke på honnørord da byrådet la frem skolebruksplanen for Bergen i vår: «Spenstig. Ambisiøst. Nyskapende». Men byrådets nye budsjett følger ikke opp ambisjonene.

I økonomiplanen for de neste fire årene legges det opp til drastisk mindre pengebruk enn forventet. Dermer må flere av skolene som ble lovet opprustning, belage seg på å vente mye lenger.

Rotter på toalettet

Et av prosjektene som står i fare, er utvidelsen av Nattland skole. I skolebruksplanen er det på B-listen, kostnadsberegnet til 90 millioner kroner. I går var komité for oppvekst på befaring på skolen, og fikk selv se og lukte trange klasserom, fuktbefengte toaletter og en altfor liten gymsal.

— Det kryper rotter på rørene mens barna sitter på do. Mange av elevene holder seg helt til de kommer hjem, fortalte rektor Hanne Guri Hellevang.

Hun listet opp en rekke mangler ved den 43 år gamle skolen, som i dag huser 510 elever:

n Dårlig inneklima med tung luft og innetemperatur som varierer fra 15 til 40 grader.

n Fukt og slitasje på yttervegger og dører.

n Gymsalen er for liten til de store elevene, som må busses til Landåshallen.

n Bare 20 klasserom til 22 klasser. Derfor er naturfagrommet tatt i bruk som ordinært klasserom, og et tilfluktsrom benyttes til kunst- og håndverksfag.

n Ingen egne lokaler til SFO.

- Har sett verre før

Omvisningen fikk likevel ikke politikerne til å heve øyenbrynene.

— Skolen har utvilsomt store behov. Men vi har sett det verre andre steder, og må prioritere der forfallet er mest akutt, sier Pål Hafstad Thorsen (Ap).

Han savner en finansieringsplan.

— Hittil har byrådet bare tegnet skoledrømmer på himmelen.

Dersom byrådet ikke kan bruke mer penger på skoler, vil en rekke av prosjektene som har nest høyest prioritet, måtte skyves lenger frem i tid. Politikerne får jobben med å velge hvilke.

— Gjennom skolebruksplanen skapte byrådet enorme forventninger ved mange skoler. Nå må vi skuffe en del av dem. Det er ikke en kjekk jobb, sier Kjersti Toppe (Sp).

Vil ha låne milliarder

Ap og SVs representanter vil be partifellene i regjeringen om en utvidet ordning med rentefritt lån, slik at flere skoler kan rustes opp.

— Jeg nekter å være med på å prioritere vekk Nattland og andre skoler med behov. Her trengs det flere milliarder til skolen, og det kan ordnes gjennom større rentefrie lån, sier komitéleder Oddny Miljeteig (SV).

Foreldrerepresentant Terje Faanes prøvde å få politikerne til å flytte Nattland opp på den gullkantede A-listen. Det er ventet stor innbyggervekst i området, og kapasiteten på skolen er allerede sprengt.

— Vi mangler 2000 kvadratmeter allerede, og frykter hva som skal skje hvis de presser enda flere elever inn her, sier han.