Det er Veidekke Eiendom og Ørnen Fabrikker som står bak det som kan bli byens neste høyhus. Deler av Ørnen-kvartalet skal rives til fordel for et 12 etasjes bolighus med 86 to— og treroms leiligheter.

12 etasjer er tre etasjer mer enn tillatt byggehøyde i Bergen sentrum.

Byggesaksavdelingen avslo søknaden og begrunnet det med høyden, men også at bygget er dårlig egnet for boliger, slik det ligger inneklemt i en trafikkmaskin. Beboerne er henvist til å parkere i ByGarasjen.

Utbygger brakte da saken til politisk behandling og har nå fått medhold. Endelig vedtak blir gjort av komité for miljø- og byutvikling.

Begrunnelsen for å si ja er at det i området finnes flere høyhus fra før. Både Fylkesbygget og DnBNor sitt bygg rager høyere enn Ørnen vil gjøre.

— Burde ikke byrådet ventet med denne byggetillatelsen til den varslede høyhusmeldingen er politisk behandlet, byråd Lisbeth Iversen?

— Vi har sagt ja på meget strenge vilkår. Vilkårene fanger opp de krav som blir stilt i høyhusmeldingen, som vi for øvrig vil sende ut på høring neste uke, sier Lisbeth Iversen.

Utbyggerne må blant annet presentere nye fotomontasjer som viser hvordan nybygget vil ta seg ut på avstand.

FÅR BYGGE: Byggesaksavdelingen sa nei, men byrådet vil si ja til denne boligblokken på 12 etasjer ved Vestre Strømkai. <br/> ILLUSTRASJON: VEIDEKKE EIENDOM/ØRNEN FABRIKKER