Og til nyttår skal den offisielle barnehagekøen bestå av ca. 500 barn.

Ordførerkandidat Ruth Grungs offentliggjøring av foreløpige tall for ventelistene til barnehage i går, førte til en hektisk virksomhet i byrådsavdeling for oppvekst i dag. Grung

viste til at 2800 stod i kø.

I går sa byrådsleder Monica Mæland at ventelistetallene først ville foreligge i slutten av august. Nå legger byrådet frem en oversikt med visse forbehold, som har krympet barnehagekøen med rundt 900 barn.

Årsaken til at køen kan krympes er følgende:

  • Køen inneholder 146 barn som ført ønskes i barnehage i 2008 og 2009.
  • 389 barn står i køen, men de er tildelt plass i perioden 8. august til 31. desember.
  • 373 barn har søkt etter hovedopptaket 1. mars. Nasjonal målsetting er at alle barn som er søkt i forbindelse med hovedopptaket hovedopptak i år skal få barnehageplass innen 2007.I løpet av høsten skal det åpnes 1471 barnehageplasser. Samtidig regner byrådsavdeling for oppvekst med at en del mindre barnehager legges ned. Det gjør at byrådet tror rundt 500 barn som er søkt inn ved hovedopptaket kommer til å stå uten barnehageplass ved årsskiftet.

I tillegg kommer de 373 barna som har søkt om plass etter 1. mars. Det betyr at rundt 900 barn, ikke fikk den barnehageplassen foreldrene søkte om i år.