GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bt.no— Dette er det rene frimureri, sier Frps Arne Sortevik.Politikerne står i kø for å kritisere byrådet i denne saken.- Det hører ingen steder hjemme at dette holdes hemmelig. Har bystyret vedtatt at resultatet for Tekniske tjenester skal forbedres med 9,1 millioner kroner, kan ikke byrådet omgå dette ved å innføre kjøpsplikt. Det blir ikke bedre av at det holdes hemmelig, sier Arne Sortevik. Tas opp i bystyret - Det er ille at saken unndras offentlighet. Her er jo mange sider ved denne saken som i aller høyeste grad bør diskuteres i åpenhet, sier SVs Ragnhild Hedemann.Høyre forlanger at saken kommer opp i bystyret. Både Høyres Martin Smith-Sivsertsen. og Hedemann vil ta saken opp i spørretimen i bystyret kommende mandag.I går fikk byrådet refs fra Eilert Jan Johnsen i Arbeiderpartiet. - Ingen sak Byråd Nils Arild Johnsen forsvarer seg med at dette ikke har vært en sak for byrådet, men et notat.- Byrådet har vurdert innholdet i notatet jeg har skrevet, og sluttet seg til konklusjonene. Vi har lov å unnta notatet fra offentlighet, sier Johnsen.- Betyr ikke det at kjøpsplikt er innført?- Vi har sagt at i den grad de øvrige avdelinger i kommunen ønsker våre folk sysselsatt, så må de kjøpe våre tjenester. Vi har ikke innført kjøpsplikt i en egen sak. Byrådet er kommet med sin foreløpige konklusjon. Vi skal fremme en egen sak til bystyret om konsekvensene av kravet til resultatforbedring på 9,1 millioner kroner, sier Nils Arild Johnsen.