Mæland og byråd for byutvikling, Filip Rygg (KrF), presenterte i dag byrådets innstilling til bystyret i arbeidet for å få kommuneplanens arealdel rettskraftig.

Bergen har vært uten en gyldig arealplan etter at Fylkesmannen satte ned foten, først mot parkeringsbestemmelsene i planen som bystyret vedtok i høst, dernest mot en rekke områder og tillegg som ble inkludert i siste liten før bystyrebehandlingen.

Parkeringsstriden ble løst tidligere i år, men fortsatt gjensto det 34 innsigelser fra Fylkesmannen og Jernbaneverket.

Nå har byrådet bestemt seg for å akseptere 25 av innsigelsene, deriblant alle dem som var mot nye områder som ble tatt inn i planen.

— Dypt uenig

— Det er ikke fordi vi er enig med Fylkesmannen. Vi er dypt uenig. Men målet er å få en rettsgyldig arealplan innen året, og da måtte vi rydde av veien en del av innsigelsene, slik at departementet kan behandle resten på en rimelig tid, sier Mæland.

Hun sier at byrådet har fått forsikringer fra Miljøverndepartementet om at de resterende innsigelsene skal behandles innen seks måneder.

Men byrådet vil også gjennomføre de punktene der de godtar innsigelsene fra Fylkesmannen. Derfor varsler de allerede nå at de umiddelbart vil starte arbeidet med å lage en helt ny arealplan, som kan vedtas av bystyret i løpet av 2013. Der skal samtlige av de omstridte punktene inn igjen.

Midlertidig plan

— Lokaldemokratiet settes midlertidig til side, men vi velger å gå en annen vei for å få gjennomført vedtakene. Mange vil stusse over at deres områder ikke er inkludert i arealplanen. Mitt svar til dem er at sakene går videre her på huset, sier Mæland – og viser til rådhuset.

I så fall blir den kommende arealplanen kun en midlertidig plan som vil gjelde et år eller to. Normalt skal planene rulleres hvert fjerde år.

Saken skal behandles i bystyret i juni, men Mæland sier at de har hatt god dialog med bystyresiden og har god tro på at deres innstilling blir vedtatt.

De ni punktene som i så fall går til mekling i Miljøverndepartementet, er disse:

  • 6 uløste innsigelser som gjenstår etter bystyrets behandling i oktober 2011
  • En ny innsigelse fra Fylkesmannen til parkeringsbestemmelsene. Den mener byrådet må behandles sammen de allerede foreliggende innsigelsene som handler om parkering.
  • En ny innsigelse fra Fylkesmannen om universell utforming
  • En ny innsigelse fra Jernbaneverket som omhandler Nygårdstangen