• Vi leter etter feil på kommunale bygg, sier eiendomsbyråd Liv Røssland.

En ny rapport slår fast at det er stort etterslep på vedlikehold av sykehjem i Bergen. Enkelte av dem er ikke egnet for sykehjemsdrift, ifølge rapporten.

Gruppeleder for Ap i bystyret, Harald Schjelderup, sier han lenge har fryktet at det stod dårlig til på sykehjemmene.

— Retter opp

Men heller ikke byrådet er overrasket.

— Vi jobber med å finne feil på kommunale bygg, så da er det ingen overraskelse at vi finner det. Vi var klar over at institusjonene har større mangler. Vi har gjennom mange år hatt manglende vedlikehold av kommunale bygg, derfor går vi gjennom all bygningsmasse for å få rettet det opp, sier byråd for finans og eiendom, Liv Røssland (Frp).

- Hvorfor har dere ikke gjort noe med vedlikeholdsetterslepet tidligere?

— Da Høyre, KrF og Venstre overtok etter kommunevalget i 2003, hadde byrådet brukt én milliard de ikke hadde. Byen var satt under administrasjon av Fylkesmannen. Vi hadde sterke begrensninger. Det er en kjensgjerning at politikere gjennom flere tiår har valgt å bygge nytt i stedet for å vedlikeholde. Det har vi tatt lærdom av. Det er dette byrådet som har ansvaret, og derfor gjennomgår vi nå alle kommunale bygg.

Øker med 70 mill.

- Tar du selvkritikk på vegne av byrådet?

— Selvfølgelig gjør jeg det. Men jeg kan ikke bruke energien min på å fordele skyld. Nå må vi se fremover for å løse problemet. I inneværende budsjett har vi økt vedlikeholdsbudsjettet med 70 millioner, for å unngå at vi kommer i samme situasjon igjen, sier Røssland.

Etter at byrådet har gjennomgått rapporten, skal det fremmes en handlingsplan for bystyret. Gjennomgangen av de kommunale byggene skal være ferdig i løpet av 2015.