Si din mening om utbyggingen

Samtidig signaliserer byrådet at det høyeste bygget kan bli ytterligere tre-fire etasjer lavere, dersom utbyggerne finner andre løsninger for parkeringen.

Her finnes flere alternativ, sier Lisbeth Iversen til Bergens Tidende.

Nedsenkbart p-hus

– En mulighet er å bygge et flytende, nedsenket parkeringshus, en løsning vi ser nærmere på.

En annen er å gi utbygger dispensasjon fra noe av parkeringskravet, eventuelt å finne en løsning i Klostergarasjen eller i Jonsvollskvartalet.

Begge deler er bedre enn å bruke de 3-4 nederste etasjene i høyhuset til parkeringshus, sier Lisbeth Iversen.

Nei i første runde

Reaksjonene var sterke da det ble kjent at Neumann Eiendom ville 59 meter til værs på Nøstet. Det er 19 meter høyere enn Nordnes. Utbyggingen ble oversendt til politisk behandling uten anbefaling fra byrådet.

Da utbyggeren signaliserte vilje til å komme byrådet i møte, ble saken utsatt i komité for miljø— og byutvikling.

Siden har byrådet hatt to møter med Neumann Eiendom og anbefaler nå bystyret å si ja til utbyggingen. Det høyeste av de to tårnhusene er krympet tre etasjer. Samtidig er boligandelen økt. Det første reduserer lønnsomheten, det siste øker den.

Den endelige utformingen av nybyggene på Nøstet skal avgjøres gjennom en arkitektkonkurranse.

Høyhus her?

– Byrådet har ute på høring en høyhusmelding som utpeker seks områder som aktuelle for høyhus. Nøstet står ikke på listen. Byggehøyden her som i resten av sentrum er opp til ni etasjer. Er ikke denne utbyggingen med og undergraver hele høyhusmeldingen?

– Nei, jeg synes ikke det. Bystyret er vår oppdragsgiver, og signalet fra komité for miljø og byutvikling var at flertallet der ønsker denne planen i noe bearbeidet form.

Endelig byggehøyde blir fastsatt etter arkitektkonkurransen og etter at vi har jobbet med alternative parkeringsløsninger, sier Lisbeth Iversen.

Hun legger til at Neumann Bygg bidrar positivt til kulturlivet i Bergen gjennom å bevare Teatergarasjen og bygge et nytt barneteater. Derfor har byrådet strukket seg langt.

– Er dette et signal om at byrådet også vil si ja til høyhus i Jonsvollskvartalet?

– Det er meget tvilsomt. Der er vi i god dialog med utbygger. Meldingen fra oss er klar på at vi ikke vil ha noe høyhus der.

Planene for Nøstet skal nå behandles av komité for miljø- og byutvikling og deretter av bystyret.

DET NYE NØSTET: Slik er de foreløpige planene for utbyggingen på Nøstet.