— Hvis planen blir godkjent i bystyret i vår, starter vi bygging til høsten, sier prosjektleder Jesper Jorde i Arkitektgruppen Cubus AS.

Cubus har utformet Nyhavn-utbyggingen på vegne av Christine Kahrs og Tore Brynjulfsen, som er grunneiere.

I høst gikk byråd Lisbeth Iversen ut i BT og forkynte full byggestopp i Sandviken. Ingenting skal reises før det er vedtatt nye planer for bydelen, i form av en ny kommunedelplanen.

Den nye planen er ennå ikke ferdig. Byrådet gir likevel klarsignal for storstilt utbygging i Nyhavn. En helt ny bydel skal det komme på kaiområdene mellom Gamle Bergen og Hegreneset; boliger, butikk, kafé, kontorer, pluss nye barnehageplasser og fremtidig bybanestopp.

Byråd Lisbeth Iversen forsvarer at hun lar Nyhavn slippe gjennom, selv om resten av bydelen er underlagt bygge- og deleforbud:

— Byantikvaren har anbefalt løsningene vi har kommet til i Nyhavn. Dessuten utløser planen ny tunnel til Hegreneset, sier Iversen.

Den trafikkfarlige påkjøringsrampen oppe på E39 er Statens vegvesen i ferd med å utbedre.