Bydelene vil selv kunne avgjøre klager i enkelte byggesaker. I tillegg vil byrådet gi de nye bydelsstyrene myndighet over en del andre småsaker.

Bystyret har vedtatt å bringe tilbake bydelsstyrer i Bergen, etter at disse ble nedlagt i 2003. Derfor anbefaler byrådet at det blir foretatt en del endringer i de oppgavene og fullmaktene som byrådet har hatt til nå.

Byrådet vil gi de nye bydelsstyrene følgende oppgaver fra 1. januar 2008:

  • Myndighet til å avgjøre klager i mindre byggesaker
  • Gi navn til kommunale gater, veier, parker, torg, boligfelt og mer.
  • Fordele tilskudd til organisasjoner på bydelsnivå som arbeider opp mot eldre.
  • Fordele tilskudd til frivillige lag og organisasjoner som har sin virksomhet rettet mot en enkelt bydel.

Bydelene skal også få ansvar til å samordne lokale forebyggende tiltak innenfor budsjettpotten de har til rådighet. Bydelsstyrene skal ha hørings— og innstillingsrett i lokale plansaker som har stor betydning for bydelen