— Utredningen til Statens vegvesen gir sterke argumenterfor E134 over Haukeli, og slik sett er det riktig å anbefale den. Den har lavere stigning ogkan bli en rask strekning for næringstransporten, spesielt sett i forhold tilplanlagte forbedringer på østlandet, sier byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H)

Byrådet slutter seg dermed til Statens vegvesen, som i utredningen anbefaler at E134 over Haukeli blir ett av valgene. Statens vegvesen har i samarbeid med Jernbaneverket nå en høringsrunde om veiforbindelser mellom Vestlandet og Østlandet, som avsluttes den 8.mai.

«Når den nye forbindelsen over Oslofjorden står ferdig, vil alternativet over Haukelifjell også medføre en effektiv transportrute mot Østfold og videre til Sverige. Bergen kommune vil anbefale at dette alternativet gis høy prioritet.», står det skrevet i uttalelsen etter dagens møte i byrådet.»

- Andrevalget er Hardanger

Skal det utbedres to veier over fjellet, bør den andre være over Hardanger, mener byrådet.

ENIG MED STATENS VEGVESEN: Byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H) sier han stiller seg bak Statens vegvesens vurdering, som la E134 over Haukelig til grunn som det beste alternativet.
Ørjan Deisz

«Hardangerbrua er allerede bygd, og det må derfor satses på bedre vinterregularitet over Hardangervidda som et prioritert tiltak. Rv 7 og rv 52 går begge gjennom Hallingdal, og det er ellers små regionale forskjeller på disse to alternativene. I valget mellom Hemsedal og Hardangervidda bør det satses på den raskeste løsningen som er Hardangervidda.»Byrådet er klar på ha de mener må vektlegges i Nasjonal transportplan (2018-2027).

«Bergen kommune mener det er viktig å legge betydelig vekt på avstander og reisetid, i tillegg til at de prioriterte alternativene må betjene transportmarkedet og de mest folkerike regionene på en god måte.»

Tror riksvei 7 kommer først

Det kan fort bli riksvei 7 over Hardanger som står ferdig først, mener byrådslederen. Det skal nemlig først gjennomføres en såkalt konseptvalgutredning for strekningen Bergen-Odda (E134). Det vil ta en god stund, i følge Smith-Sivertsen.

— Det ligger i kortene at man skal ha toøst-vest forbindelser og da er riksvei 7 over Hardanger det kjappestealternativet til Haukeli for vår region. Hardanger-alternativet har allerede ny bro ogtunnel fra Voss til Hardangerfjorden. Når slike investeringer allerede er gjort,vil resten gå fort, sier han.

Av de tre alternative med utgangspunkt i E16 over Voss, er ruten over Filefjell den mest uheldige for Bergen, mener byrådet.«E16 over Filefjell er likevel et lite hensiktsmessig alternativ for Bergen, siden dette er den klart lengste vegstrekningen mellom Bergen og Oslo. E16 over Filefjell er 66 km lenger enn rv 7 over Hardangervidda, 31 km lenger enn rv 52 over Hemsedal og 91 km lenger enn E134 over Haukelifjell.»

— Arna-Voss viktigst

Byrådslederen er klar på hva som er det aller viktigste å få på plass.

— Det viktigste for oss er strekningen Arna-Voss,slik at man der får til en sikker løsning for trafikken. Samtidig må nyjernbanetrasé også på plass, for drastisk å kutte tiden med tog til Voss ogdermed tiden Bergensbanen bruker til Oslo.

Det blir nå opp til bystyret om de vil godta byrådets høringsuttalelse. Det hele blir avgjort i april, opplyser Smith-Sivertsen.

Saken oppdateres fortløpende. Si gjerne din mening om byrådets utspill i kommentarfeltet under.