Krangelen om føringen av 120 millioner vann— og avløpskroner har pågått hele vinteren. Denne striden er årsaken til at Bergen kommune ennå ikke har avgitt regnskap for 2004.

Svarteperspill

Egentlig er dette et svarteperspill som handler om ettermælet til det forrige byrådet. I går kom den endelige avgjørelsen fra statsråd Erna Solbergs departement: Det sittende byrådet har fått medhold, mens fylkesmannen i Hordaland underkjennes.

— Vi nøyer oss med å ta avgjørelsen til etterretning. Nå forventer jeg at 2004-regnskapet blir avlagt, sier fylkesmann Svein Alsaker til bt.no.

Brevet fra departementet er svært kortfattet og avgjørelsen bare begrunnet med «etter en samlet vurdering». Avgjørelsen har latt vente på seg i over to måneder.

Alsaker etterlyser en faglig begrunnelse fra departementet, særlig siden dette dreier seg om en fortolkning av regnskapsforskriftene.

Stygge tall

Striden står om 120 millioner kroner som bystyret i 2003 vedtok å tilbakebetale byens vann- og avløpsabonnenter. VA-millionene var en av flere forklaringer på at det forrige byrådet etterlot seg et oppsamlet underskudd på oppunder en milliard kroner.

Ap klaget på lovligheten av å føre hele beløpet på 2003-regnskapet når pengene skal tilbakebetales over 8-10 år.

Fylkesmannen ga Ap medhold med den begrunnelse at kommunen ikke kan avsette penger på den måten når den samtidig går med underskudd. Da klaget byrådet til Solberg.