— Jeg hadde håpet på en firer, kommenterer finansbyråd Hans Edvard Seim etter å ha lest Kommunal Rapport.

Avisen anmelder hver uke kommunale budsjetter. Bergensbudsjettet er oppe til vurdering denne uken, men får middelmådige karakterer av avisens budsjettekspert Ole P. Pedersen.

Særlig er den økonomisk kontrollen dårlig, mener Pedersen og gir delkarakter 2. «Å budsjettere med netto driftsresultat på 0,9 prosent, er ikke spesielt imponerende», skriver han. Pedersen avviser dermed byrådets utregning, som gir et resultat på 1,5 prosent.

Finansbyråden forklarer differansen med at byrådet ikke regner med 50 millioner som tas fra fond for å betale ned gjeld.

— Det finnes ingen fasit. Men det betyr ikke at vi ikke har kontroll, sier Seim.

Pedersen mener også det er risikabelt å satse på at statsbudsjettet neste uke vil øke de frie inntektene til kommunene. Han peker på at uspesifiserte kutt på 170 millioner neppe vil være akseptabelt for Fylkesmannen.

— Så vidt meg bekjent er det ikke ulovlig å legge frem en usaldert økonomiplan. Vi er klar over at 80 millioner må kuttes vekk i 2008, hvis ikke regjeringen følger opp sin festtaler. Men har Pedersen full oversikt over sitt husholdningsbudsjett i 2008? spør Seim.

Litt skryt vanker det i anmeldelsen. Kommunen får ros for at budsjettet er lett tilgjengelig på internett. Dessuten er det stort sett presentert på en klar og god måte. Pompøse mål som er umulig å tallfeste trekker imidlertid ned.