GUNNAR WIEDERSTRØM

Etter det Bergens Tidende kjenner til er det innholdet i en sak som i dag passerer byrådet. Brannstasjonen skal bygges i kommunal regi. Det blir ikke noe av kontorbygget som i de opprinnelige planene var en del av prosjektet. Dermed blir ikke selve brannstasjonen det signalbygget til 250 millioner kroner som man tidligere har lagt opp til.

Har hastverk

Pengemangel har det siste året tvunget kommunen til å utsette byggingen av ny brannstasjon. Fylkesmannen har satt foten ned for nye låneopptak, men flere forhold tvinger byrådet til å gjøre noe med den verkebyllen en ny brannstasjon lenge har vært.

Til høsten kommer Direktoratet for brann og eksplosjonsvern (DBE) på nytt tilsyn. Det er fire år siden forrige gang. Den gang konkluderte tilsynet med at nåværende brannstasjon er en av landets dårligste. Man unngikk stengning av brannstasjonen under løfte om at ny brannstasjon skulle stå ferdig i 2003. Dersom kommunen ikke har forpliktende planer klare til det neste tilsynet, setter trolig DBE hard mot hardt.

Det andre forholdet som gjør det helt nødvendig å flytte brannstasjonen er forholdet til Gulating lagmannsrett. Kommunen har inngått en avtale med Gulating om å flytte fra tomten der brannstasjonen nå ligger i løpet av neste år slik at Statsbygg kan reise et nytt bygg for lagmannsretten

Dessuten ligger fredete Hagerupsgården i kvartalet. Den er en del av brannstasjonen. Kommunen har ikke penger til å gjennomføre helt nødvendig vedlikehold av gården, og bør derfor selge den.

Pengemangel

Fortsatt kan fylkesmannen si nei til låneopptak, men etter det BT har kjenner til, har det vært samtaler med fylkesmannen som gir byrådet grunn til optimisme.

Det er vurdert ulike løsninger, inkludert å la private bygge brannstasjonen, slik at kommunen blir leietaker. Men dette har byrådet lagt til side fordi det ikke lønner seg.

Den nye brannstasjonen vil få en annen utforming enn det man så for seg da brannsjef Helge Eidsnes og daværende byråd Nils Arild Johnsen la frem vinnerutkastet i arkitektkonkurransen kommunen arrangerte. Det store kontorbygget, som skulle være en del av brannstasjonen, er droppet. Dessuten legges det opp til en brannstasjon som krever noe mindre areal enn det som har vært planlagt frem til nå.

Saken kommer opp for bystyret før sommerferien. Byggestart er planlagt rett over nyttår.