I går lanserte byrådet sin nye plan for redusere den rusrelaterte gatevolden i Bergen.

– Bergen er på ingen måte en utrygg by, men serverer du alkohol får det noen uheldige utslag. De skal vi håndtere på best mulig måte, understreker byrådsleder Monica Mæland.

Brannmenn på legevakten Blant tiltakene byrådet ønsker, er at bøtesatsene i Bergen skal bli enda høyere. Disse bøtene er det politiet som skriver ut, men oppfordringen fra kommunen er at reaksjonene blir strengere.

Byrådet ønsker også å hjelpe til for å frigjøre politiressurser. I dag bruker politiet mange tjenestemenn på å frakte berusede personer til legevakten. Byrådet vil at kommunen kan påta seg en slik oppgave.

Den kommunale innbringertjeneste skal driftes av Bergen brannvesen.

– Dette må selvfølgelig skje i samarbeid med politiet, men vi mener det ikke er nødvendig å opprette en ny kommunal tjeneste. Bergen brannvesen har mulighet og kompetansen til å ivareta denne oppgaven, mener Mæland.

Tiltakslisten til kommunen inneholder også mange andre punkt:

Egen legetjeneste i arresten, hvor kommunen skal bidra med finansiering. Opprettelse av flere helgeholdeplasser for drosjer og flere drosjeløyver. Flere nattbussavganger som også er tilpasset de nye skjenketidene i Bergen. Et eget samarbeidsprosjekt for å få bukt med pirattaxiene. Trenger hjelp fra andre Selv om det er Bergen kommune som legger frem tiltaksplanen, legger ikke byrådet skjul på at de er helt avhengige av andre aktører for å lykkes.

Bergen har verken ansvar for busser eller drosjer. Dette er det fylkeskommunen som styrer.

I tillegg ønsker kommunen et samarbeid med omegnskommunene for å sikre at folk kommer seg trygt hjem fra byen.

Det mange har etterlyst den siste tiden er ytterligere kutt i skjenketidene. Fra før har kommunen kuttet skjenketiden med en halv time. Ytterligere kutt vil ikke byrådet diskutere nå.

Byrådslederen understreker at denne saken ikke handler om skjenketid, og at skjenketidsbestemmelse behandles en gang i perioden. Bakgrunnen for det er at en også skal sikre utelivsbransjen forutsigbare rammevilkår.

Byrådet er også opptatt av at det planlagte overvåkingsprosjektet til politiet i Bergen sentrum blir gjennomført. Så langt har det bare blitt med planene.

Hva synes du om tiltakene? Si din mening her:

KAMP MOT VOLDEN: Byrådet har en lang liste med tiltak for å få bukt med rus og voldsproblemene i Bergen sentrum. Felles for de fleste tiltakene er at andre aktører må bidra for å få dem gjennomført.
Bjørn Erik Larsen (Arkivfoto)