RUNE VALDERHAUGKNUT STRAND (foto)

Nå ber byens toppolitikere om at den nye Utlendingsnemnda får behandle ankesaken deres.

Også familiens advokat, Arve Haakstad, krever at saken deres blir tatt opp til ny behandling i Utlendingsnemnda, som er en nyopprettet og uavhengig instans som skal behandle asylklager.

– Vi mener det er gjort feil i avslaget fra Justisdepartementet rett før nyttår. Dessuten er det kommet nye opplysninger i saken, som tilsier at de må få oppholdstillatelse, sier advokat Haakstad til Bergens Tidende.

Morsmålslærer Onsdag sendte byrådet i Bergen brev til kommunal— og regionalminister Sylvia Brustad, der man ber for familien fra Bangladesh. Zeenat og Tajul trues av utvisning 26. januar etter nesten 14 år i Bergen.

Byrådet viser blant annet til at Tajul Islam er Bergen kommunes eneste morsmålslærer i språket bengali, og at han for tiden gjennomgår en pedagogisk opplæring som gjør ham til godkjent faglærer til sommeren.

Kan ikke erstattes – Utsendelse nå vil innebære at 15 elever ikke får opplæring i morsmålet sitt, og Bergen kommune vil ha problemer med å erstatte hans kompetanse. I tillegg vil vi få påpeke de humane sidene ved at familien gjennom oppholdet er blitt fullt ut integrert i det norske samfunnet, skriver byrådet.

Dessuten er ekteparets eldste sønn syv år 19. mars, og vil da falle innenfor nye forskrifter som gir grunnlag for opphold. Ifølge disse har barn som passerer syv år så sterk tilknytning til landet at det i seg selv kan gi grunnlag for å få bli i landet.