— Vi vet ikke om anmeldelsen fører til straff. Kanskje ikke. Men vi føler oss lurt av byrådet, og synes vi bør si fra. Derfor har vi anmeldt byrådsleder Monica Mæland og byrådet i Bergen, sier kontaktperson for Nygårdshøyden velforening, Lise Jonette Gjertsen.

- Politikere må følge loven

I anmeldelsen heter det:

— Siden de folkevalgte i Bergen også er underlagt norsk lov, ønsker Nygårdshøyden velforening at byrådet i Bergen kommune skal bli straffet og tiltalt.

Elevene ved Møhlenpris skole skal flyttes over i brakker på Nygårdshøyden mens skolen deres rehabiliteres.

— I den anledning har kommunen med byråd for byutvikling, klima og miljø, Filip Rygg i spissen, uten nabovarsel, felt et flere hundre år gammelt kastanjetre, skriver Velforeningen i anmeldelsen.

Raskt tempo

De mener trefellingen ble gjort i et så raskt tempo at naboene ikke fikk tid til å reagere eller sende inn klage.

— Riktig nok fikk naboene et nabovarsel i april 2012 om at treet kanskje skulle beskjæres, men i dette brevet ble det presisert at parken skulle tilbake i sin nåværende form. Fellingen av treet ble gjort i september 2012, og naboene ble ikke varslet. Politikerne har derfor brutt med sitt eget nabovarsel uten å sende ut nytt varsel, heter det i anmeldelsen.

Reagerer sterkt

Lise Jonette Gjertsen sier til bt.no at velforeningen også reagerer på at kommunen ødelegger underlaget i parken ved å borre store stålstolper ned i bakken rett ved siden av mange store trær.

Hun viser også til at lastebiler og heisekraner brukes på en hensynsløs måte i parken. Gartnere frykter at dette ødelegger røttene til de gamle trærne som fortsatt står.

— Vandaliseringen av et gammelt og historisk område, som tilhører Bergens befolkning, får oss til å reagere. Og ved å påvise mangel på nabovarsel har vi funnet grunnlag for å anmelde, sier hun.

Hun sier også at det er meget spesielt at det ble besluttet å felle det gamle treet dagen før byrådet visste at naboene skulle ha et stort protestmøte.

- Opp til politiet

Byrådsleder Monica Mæland (H) sier i en kommentar at hun tar anmeldelsen til etterretning.

— Så er det opp til politiet å håndtere dette, sier hun.

Bystyremedlem Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne sier det er flott at velforeningen forfølger saken.

— Da bystyret gikk inn for å plassere brakkene i grøntområdet var det ikke ensbetydende med at noe tre skulle bli felt. Faktisk var det krav i rammetillatelsen at ingen trær skulle bort og at parken skulle bli som før. Plutselig endret byrådet rammetillatelsen. Dermed ble tre felt uten at naboene fikk beskjed – stikk i strid med alle faglige innspill, sier Båtstrand.