I går satt de skulder ved skulder, de tre partiene i byrådet. Målet var å overbevise innkalte journalister om at Høyre, KrF og Venstre står samlet bak Bergensprogrammet og dermed bak bybanen.

Avisoppslagene de siste gangene om bybane-omkamp i Høyre og hva som skal skje hvis statens andel blir 400 millioner kroner mindre enn forutsatt, nekter Lisbeth Iversen (KrF), Hans-Carl Tveit (V) og Monica Mæland (H) å snakke om. I hvert fall ikke ennå.

— Nå handler det om penger, penger, penger, sier Lisbeth Iversen:

— I samarbeid med bystyresiden og fylkespolitikerne jobber vi intenst med å få Stortinget til å øke rammene for Bergensprogrammet.

— Hva hvis ikke det lyktes?

— Det er ikke en debatt vi tar nå, sier Monica Mæland og legger til:

— Vi har ikke krefter til annet enn kampen for å få Bergensprogrammet gjennom, med de rammer som lå der da programmet ble vedtatt:

Lisbeth Iversen: - Det er viktig å få frem at Bergen og bergenserne gjør sitt. Vi har innført bompenger og betaler vår del som avtalt. Nå må staten holde sine forpliktelser.

— Her må Bergen stå samlet. Vi kan ikke risikere å skape et inntrykk av at vi krangler internt. Det er et ansvar som også påhviler pressen, formaner byrådslederen.

Det byrådslederen ikke nevnte var at oppslagene i avisene de siste dagene er skapt av byrådspartienes egne folk, som har gått ut og varslet omkamp og truet med å bryte byrådssamarbeidet.

3. mai blir en merkedag. Den dagen har Vestlandsrådet og fylkeskommunen fått tildelt 20 minutter med samferdselskomiteen på Stortinget. Av disse 20 minuttene får Bergen bruke fem. Det er tilstrekkelig, mener byrådslederen, når budskapet er så enkelt: - Staten må holde sine løfter.

Målet er å få samferdselskomiteen til å gi et klart signal. For eksempel i form av en merknad. Da har Bergen noe å slå i bordet med i departementet. De avgjørende runder vil nok gå der, etter at Stortinget har behandlet Nasjonal Transportplan, tror byrådslederen. - Vi vil vinne dette beløpet. Der har vi fokus, og ikke på om byrådet skal gå av og ikke.