I et av problemområdene i sentrum bor byrådslederen. Hun har adresse i en av veiene som skjærer seg inn i bratthenget nedenfor Fjellveien:

Den usikkerheten må hun leve med, konstaterte Mæland.

— Jeg må bare tenke at her har det bodd folk i over 100 år uten at det har skjedd ulykker, sier hun.

Byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen, bor sør for Nesttun, tett på et område som er blinket ut for videre kartlegging.

— Seinest i vinter opplevde vi en nabo bli truffet av steinsprang nedenfor på veien. Vi vet at her kan det være rasfare, forteller Iversen.