Herman Friele, derimot, fortsetter som styreformann i Kaffehuset Friele AS og eiendoms— og investeringsselskapet B. Friele & Sønner AS, selv om han blir ordfører i Bergen.

Eivind Smith, som er professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, har ingen innvending mot Frieles beslutning.

Herman Friele opplyser til Bergens Tidende at han på grunn av ordførervervet ønsker å tre ut av styret for Vital Forsikring AS fra årsskiftet. Det samme gjelder styret i Festspillene.

— Men jeg ser derimot ingen grunn til å gå ut av styret, og ei heller som styreformann, i mine private bedrifter, sier han.

Både Bryggekvartalet AS, Kjøbmandsstuen AS, Midtun Senter AS, Midtunbygget AS, Bergen Gokartsenter AS og Geilo Fjellandsby AS er en del av det samlete eiendoms- og investeringskomplekset som hører til B. Friele & Sønner AS, understreker han.

Kan bli inhabil

Professor Smith sier at det ikke er noen juridiske hindringer for at Herman Friele kan fortsette å styre sine eierinteresser, selv om han nå blir ordfører.

— Jeg vil faktisk gå så langt som å si at det må være en fordel at en ordfører ikke nøyer seg med å være «bare» ordfører, så lenge han ikke har selvstendig beslutningsmyndighet.

En annen sak er at han kan risikere å møte seg selv i døren og støte på habilitetsproblemer. Det vil i så fall være noe uhensiktsmessig hvis han ofte må erklære seg inhabil og oppholde seg på gangen. Men dette er faktisk det eneste problemet jeg kan se, sier professoren i en kommentar til BT.

Kaster «alt» over bord

Det er stor forskjell mellom ordførerens situasjon og byrådene, som er utøvende politikere.

Byrådslederen og de fire andre medlemmene av det nye byrådet har bestemt seg for å kaste så å si alle sine styreverv over bord i det øyeblikk de tar plass i byrådskontorene i rådhuset.

Noe er det automatikk i. Ifølge kommunens reglement kan ikke byrådene sitte med faste verv der de er oppnevnt som representanter for kommunen. Men de velger også å gå ut av private verv, i første rekke der økonomiske interesser er involvert.

  • Monica Mæland (H), trekker seg som styremedlem i klesforretningen Mann 2000. Forlater og styrevervet i BKK og Gaia.
  • Henning Warloe (H) tre ut av styret i moteforretningen Pepper i Christies gate. Forlater og styret for Bergen Sentrum AS, Sommer Bergen AS og styreledervervet i Ferieklubben.
  • Lisbeth Iversen (KrF) er interiørarkitekt og har drevet sitt eget firma Artistic Design AS, som blir lagt på is så lenge hun er byråd.

Dessuten fratrer hun som styremedlem i Bergen tomteselskap AS, Bergen Bolig og Byfornyelse (BBB), Bergen Bompengeselskap og Torget i Bergen.

  • Hans-Carl Tveit (V) trekker seg som styremedlem i Carte Blanche AS, nestleder i Studio Bergen AS), varamedlem i styret for Grieghallen, styremedlem i Grieghallen Arena AS og styremedlem i Bergen Internasjonale Teater.
  • Trude Drevland (H) går ut av styret for Trollhaugen, hvor hun sitter som representant for fylkeskommunen.

— Derimot ser det ut til at jeg kan bli sittende som vararepresentant til styret i Høgskolen i Bergen (HiB), ettersom det er et statlig oppnevnt verv, sier Drevland.

FORTSETTER: Herman Friele fortsetter som styreformann i sine bedrifter.