Konen Marita Moltu har fått plass i forliksrådet. Vervet kan gi inntil 150.000 i årlige honorar. Mor Inger Kaardal er utnevnt til styret i Bydrift Bergen KF. Hun får 26.000 kroner i året.

Ville fortsette

Ragnhild Mellingen, som har sittet i Forliksrådet for KrF de siste fire årene, ville gjerne fortsette.

– Det stemmer at jeg ba om å få fortsette i forliksrådet, men jeg fikk vite av gruppeleder Filip Rygg at det var de som var kommet høyest opp på listen etter valget som skulle prioriteres.

De siste fire årene har Mellingen hatt et av bypolitikkens aller best betalte verv som medlem av forliksrådet.

I Justisdepartementets veileder for Forliksrådene anbefales det at medlemmer av forliksrådet får sitte i flere perioder. Det er viktig for å bevare kontinuiteten i forliksrådet. «Kommunestyret bør være tilbakeholden med å skifte ut hele forliksrådet på en gang» heter det i veilederen.

Valgte heller ny

Årsaken er at medlemmene av dette organet, som meglere frem løsninger i økonomiske tvistespørsmål, skal ha størst mulig kompetanse.

Men i KrF var det viktigere å sikre de helt ferske politikerne verv. Dermed ble Mellingen skiftet ut med Marita Moltu. Hun er gift med Tomas Moltu, som både er leder i Bergen KrF samt byråd for oppvekst.

Moltu og Mellingen sto på henholdsvis 11. og 14 plass på KrF kommunevalgliste. Men Moltu fikk langt flere personstemmer enn Mellingen, slik alle medlemmer av menigheten Levende Ord som sto på KrFs liste oppnådde.

Det er ikke bare Moltus kone som har fått verv i bypolitikken. Også Moltus mor, Inger Kaardal, har fått et viktig verv. I januar ble hun utnevnt til nestleder i styret for Bergen Bydrift. Da byrådet utnevnte Moltu meldte sønnen seg inhabil.

Fra samme menighet

Det er forretningsutvalget som fungerer som valgkomité for de mange vervene i bypolitikken. Også der byrådet utnevner medlemmer, spiller forretningsutvalget en viktig rolle.

KrFs representant i forretningsutvalget er Filip Rygg. Han har bakgrunn fra samme menighet som KrF-leder Moltu.

I Arbeiderpartiet er man kritiske til at familiemedlemmer av Moltu har fått disse viktige vervene.

– I Arbeiderpartiet ville vi ikke kunne ha utnevnt familiemedlemmer av en Ap-byråd til viktige eller godt betalte styreverv, sier gruppeleder Terje Ohnstad.

Han mener utnevnelsene er problematisk av flere årsaker. For det første skaper det et inntrykk av at verv i bypolitikken utnevnes etter slektsforhold og bekjentskap.

– Ikke helt ryddig

– Jeg synes det er problematisk at nestlederen i styret for Bergen Bydrift er mor til byråden for oppvekst. Byrådsavdeling for oppvekst er en av Bydrifts viktigste oppdragsgivere. Selv om det ikke formelt oppstår inhabilitet, kan det oppstå situasjoner der det kan reises tvil om styremedlemmets eller byrådens partiskhet, sier Ohnstad.

Tidligere leder for kontrollutvalget, Geir Steinar Dale (A), mener det heller ikke er uproblematisk at Moltus kone sitter i forliksrådet.

– Forliksrådet skal megle i saker der folk ikke har betalt regningene sine. Kommunen er største bruker av forliksrådet og svært mange av sakene gjelder ubetalte SFO-, og barnehageregninger fra den byrådsavdelingen Tomas Moltu leder. Jeg synes ikke dette er helt ryddig, sier Dale.

  • Problematisk? Diskutér saken her!
MEKTIG: Tomas Moltu er en av Bergen KrFs mektigste. Han sier han ikke har hatt noe å gjøre med at konen og moren har fått viktige verv i bypolitikken.
Høvik, Tor
PROBLEMATISK: Marita Moltu, konen til byråd Tomas Moltu, sitter i forliksrådet. I Arbeiderpartiet mener de dette kan være problematisk.