Dermed er fremtiden fortsatt usikker for de små bussene som går hvert 10. minutt og frakter et par tusen passasjerer gratis rundt i sentrum daglig. Hittil i år har nærmere en halv million benyttet bussene.

I byrådets budsjettforslag for 2008 er hele potten til kollektivtransport fjernet. Bakgrunnen er at Samferdselsdepartementet har bestemt at fylkeskommunen skal overta ansvaret for kollektivtransporten igjen fra nyttår.

Koster 5,5 millioner årlig

Totalt vil kommunen bruke rundt 80 millioner kroner på kollektivtiltak i Bergen i 2007, forteller Iversen. Et av tiltakene er gratisbussen. Den koster det rundt 5,5 millioner kroner i året å drive. Hittil har kommunen tatt regningen, fordelt på budsjettene til Bergen parkeringsselskap og Samferdselsetaten.

Dagens kontrakt med Tide løper frem til sommeren 2008. Etter det er det usikkert hvem som skal betale for tilbudet. Fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg sa til BT i går at fylket ikke vil ta regningen.

– Men det er helt uaktuelt at gratisbussen legges ned. Det kan jeg være tydelig på. Snarere tvert imot. Mitt mål er å utvide ruten til også å inkludere Møhlenpris, sier Iversen.

Utfordrer fylket

Det betyr ikke at hun signerer regningen allerede nå. Iversen mener det må være fylket som får ansvaret etter nyttår.

– Fylket sa de var beredt til å overta hele ansvaret for kollektivsatsingen. Da inngår gratisbussen og en rekke andre tiltak. Spørsmålet er om vi skal sponse fylket med driftsmidler. Ingen andre kommuner i Hordaland gjør det, sier Iversen.

– Men gratisbussen ble opprettet våren 2003, mens fylket fortsatt hadde kollektivansvar. Likevel er det hele tiden kommunen som har betalt. Hvorfor kan ikke det fortsette?

– Det er dette vi må sette oss ned og avklare. Nå er summene på bordet, så får vi utfordre fylkeskommunen.

Er blitt bybuss for alle

Direktør Bjørg Hatlem i Bergen parkeringsselskap håper politikerne kommer til enighet om å videreføre gratisbussen. I dag betaler P-selskapet Tide for å drive bussene, og Hatlem tar gjerne på seg den praktiske organiseringen også i fremtiden.

– Så lenge vi får overført midler, er det en grei ordning. Vi opplever at bussene er et veldig populært tilbud, sier hun.

Opprinnelig var bussene tenkt som P-busser, som skulle lokke folk til å parkere i Bygarasjen. Siden har tilbudet gradvis blitt utvidet.

– Etter hvert er det blitt en bybuss for studenter, pensjonister og andre tilreisende. Dessuten er den viktig for Snarveien, siden vi tilbyr gratis videre transport fra Nøstet, sier Hatlem.

Frem til i år har hele regningen gått fra det kommunale P-selskapets budsjett. Da ruten ble utvidet til Bryggen, skjøt kommunen inn to millioner ekstra i driftsmidler fra eget budsjett.

– Den nye ruten er blitt populær. Det tok tid å gjøre den kjent, men nå øker tallene for hver uke, sier Hatlem.

FASTE PASSASJERER: Bjørg og Olav Asbjørnsen fra Bjørndalsskogen bruker gratisbussen hver gang de er i sentrum for å handle. ¿ Det er et veldig godt tilbud når man er litt eldre og har handlet, mener Olav. ¿ Helt vanvittig hvis de legger ned denne bussen. Det må de for all del ikke finne på, sier konen.
Strand, Knut