Byråd for skole og barnehage, Tomas Moltu (KrF) ga i fredagens Åsane Tidende skryt til Monica Mælands byråd for satsingen på barnehageutbygging i Bergen. I Åsane er situasjonen nå slik at det er flere barnehageplasser enn det etterspørres.

– Innen barnehage i Åsane, vil vi fremover fokusere på innholdet og kvaliteten på det tilbudet som gis. Barnet og foreldrene skal være i sentrum, og det vil vi legge vekt på, sa Moltu til Åsane Tidende.

Les også: — Vi er i mål

Dette får bystyremedlem Kjersti Toppe (Sp) til å reagere kraftig.

– Det byråd Moltu unnlater å nevne i intervjuet er at hans byråd foreslår å kutte budsjettmidler til de samme barnehagene han i artikkelen mener skal fokusere på innhold og kvalitet. I 2009 skal Moltu kutte 10,5 millioner på barnehagebudsjettet. Kuttet skal økes til 32,2 millioner i 2010 og 42 millioner i 2011, sier Toppe til Åsane Tidende.

– Lite troverdig

Kjersti Toppe mener byråd Moltus argumenter for god barnehagestandard ikke er troverdige, da de samme argumentene også brukes av Byrådet, for kutting i barnehagebudsjettet.

– Byrådet grunngir kuttet med det samme argumentet Moltu bruker i artikkelen som argument for god standard i barnehagene, nemlig at Bergen bruker mer enn sammenliknbare kommuner på barnehage. Hvordan kan byråd Moltu mene at barnehagene i Åsane i tiden fremover skal fokusere på innhold og kvalitet, samtidig som han kutter deres budsjetter? Dette rimer jo ikke, og byråden fremstår som svært lite troverdig, sier Toppe.

– Feil

Heller ikke Tomas Moltus uttalelser om skolesatsingen i budsjettet faller i god jord hos Kjersti Toppe. Hun påpeker at Moltu utelater viktig informasjon, som ikke setter saken i et like godt lys.

– Byråden viser i intervjuet til at årets store budsjett- gavepakke er skolene. Det han her unnlater å nevne, er at kuttet i barnehagene skal gå til vedlikehold i skolene. Satsingen er flott, og noe Sp har vært med å arbeide frem i bystyret. Men det blir jo fullstendig feil å la barnehagebarna måtte betale for det 20-40-års etterslepet som er på vedlikehold på skolene.

– Dyrere, men bedre

Bystyret behandlet i 2005 Barnehageplanen for Bergen. Blant forslagene i denne, var byrådspartienes forslag om å redusere antallet voksne per barn i de minste barnas avdelinger. Kjersti Toppe forklarer at KrF gikk imot eget byråd i denne saken, og fikk stoppet forslaget.

– Det var faktisk KrF, med daværende gruppeleder Kristian Helland i spissen, som brøt med byrådet og sikret flertall i bystyret for forslaget fra blant andre Senterpartiet om å videreføre gjeldende bemanningsnorm. Bergen kommune har over lengre tid hatt et politisk flertall for en bemanningsnorm som for de yngste barna ligger over minstekravet nedfelt i Barnehageloven. Dette gjør finansieringen dyrere, men sikrer også et godt miljø for de yngste i barnehagene, forteller hun.

Paradoks

Etter at byråd Moltus parti i 2005 gikk helhjertet inn for å bevare den gode bemanningsstandarden, opplever Kjersti Toppe det svært underlig at KrF nå vil kutte i budsjettene til barnehagene, noe hun mener vil gå direkte utover deres egne ønsker.

– Nå opplever man det paradoksale at KrF, med byråd Moltu i spissen, er det partiet som lanserer forslag om relativt store budsjettkutt i barnehagesektoren. Kuttene betyr ikke annet enn redusert bemanning, og er i strid med bemanningsnormene KrF ville verne om i 2005. Hvordan kan KrF leve med det, spør hun til slutt.

Byråd Tomas Moltu har foreløpig ikke svart på Åsane Tidendes henvendelser.

REAGERER: Kjersti Toppe (Sp) mener byråd Tomas Moltus barnehagesatsing ikke er så sterk som han selv uttrykker.
Andreas Isaksen
VIL SATSE: Byråd for skole og barnehage, Tomas Moltu, lover satsing på kvalitet i barnehagene.
Andreas Isaksen