— Det er ikke juridisk holdbart det som kommunerevisjonen kommer med. Det virker som om de mangler grunnleggende kunnskaper om plan- og bygningsloven, sier byråden (bildet).

Han mener revisjonen burde ha hentet inn uavhengig ekspertise på området under utarbeidelse av rapporten.

— Det anbefalte vi dem. Det er synd at de ikke har gjort det, for det er åpenbart noe å lære av denne saken, sier Christoffersen.

I sitt tilsvar til rapporten går han kraftig ut mot argumentasjonen og metodene til kommunerevisjonen.

— Det vanlige i juss er å utlede rettsregler etter juridisk metode. Det er ikke gjort her. Mesteparten av det de mener at vi burde gjort annerledes, er skjønnsmessige vurderinger. Det er vanskelig å forholde seg til slikt, sier han.

Blant annet mener Christoffersen at kommunerevisjonen ikke skjønner prinsippet i plan- og bygningsloven om at det er ansvarlig søker som har ansvar for at opplysningene som gis er korrekte.

— Vi er uenig i kommunerevisjonens vurdering av at vi har brutt regelverket. Når det gjelder skjønnet, må man vurdere situasjonen på det tidspunktet avgjørelsene ble tatt, ikke ut ifra hva vi vet i dag, sier byråden.

Han tror ikke rapporten vil få konsekvenser for byggesaksetaten.

— Jeg kan vanskelig se det. Dette er historie. Etaten har allerede tatt hensyn til mye av dette. Vi har lenge arbeidet for reguleringslinjen fremfor å gi dispensasjoner. Og vi gir klager oppsettende virkning mye oftere enn før. Dessuten har vi utvidet kontroll- og tilsynsaktiviteten, sier han.

UENIG: - Vi er uenig i kommunerevisjonens vurdering av at vi har brutt regelverket, sier byråd Øistein Christoffersen (Frp).
Bergens Tidende