De to damene har i følge byråden gjort det meste etter boken. Han regner Fremtiden som en trygg satsing for kommunen.

— Jeg synes byrådspartiene burde ha såpass tiltro til fagfolkene våre at de godkjente søknaden. Jeg ville aldri fremmet saken uten faglige råd i ryggen, sier Hans-Carl Tveit til Bergens Tidende.

— Bergen har 2000 søkere i barnehagekø. Skulle ikke du som ansvarlig byråd sørget for å få denne søknaden gjennom i all hast?

— Dette er den raskeste søknaden om garanti som har vært behandlet på lenge. Det tok bare 10 dager fra barnehagen hadde alle nødvendige godkjenninger til saken lå på min pult.

En opplysning som forvirret komiteen var at det ett sted sto 136 storebarnsplasser, et annet sted 102 småbarnsplasser.

I følge Tveit er det slik «stammespråket» er. I hans kommunalavdeling blir alle barnehageplasser regnet om til storebarnsplasser, uansett. Det forsto ikke komite for finans.

— Burde ikke du vært til stede og forklart dem det?

— Byrådene pleier ikke møte i hverandres komiteer. Det vi kunne gjort var å kjøre saken parallelt i oppvekst- og finanskomiteen. Så kunne finanspolitikerne fått den med en kommentar fra fagkomiteen.

— Selv med garantien på plass, står barnehagen overfor en byggestopp. Kan du gjøre noe med den?

— Ikke annet enn snakke med Lisbeth Iversen, byråd for miljø- og byutvikling, og få fart på klagebehandlingen, sier Tveit.

Hilde Onarheim, som fremmet det siste utsettingsforslaget i finanskomiteen, forsvarer valget:

— Selv om byråden har sagt ja, kan ikke bystyresiden bare godta alt. Vi stilte mange spørsmål og fikk ikke gode nok svar. Nå håper vi å få tilbake en tilleggsutredning til møtet i august, sier hun.