– Det kan se ut som det går på sikkerheten løs, og da må jeg få en redegjørelse på om det er tilfelle eller ikke, sier byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen.

I løpet av de nærmeste dagene vil hun derfor sende et brev til Fana Golfklubb der hun ber dem redegjøre for hvilke tiltak de vil sette i gang.

Får hun ikke svar raskt, vil byråden innkalle til et møte der både representanter for golfklubben og naboene vil være til stede.

Juridisk sett har den enkelte golfer et ansvar for ballene sine.

– Men i dette tilfellet ser det ut til at selve plasseringen av hullet må sees nærmere på, sier Iversen.