— Når det plutselig dukker opp slike opplysninger tar jeg det svært alvorlig. Det kan tyde på mangel på dialog i kommunen, selv om jeg ikke tror at det er det det har vært, sier Trude Drevland til BT.

Hun ble først oppmerksom på forholdet etter at BT hadde gjort sosialtjenesten oppmerksom på dette. Da BT snakket med henne i går formiddag mente hun at BT ikke kunne skrive at hospitsene var ulovlige. Litt senere på dagen hadde hun selv sett dokumentasjonen.

— Dette sies nå å være ulovlig, men vi har rettet oss etter forskrifter som ganske nylig er gitt av Sosialdepartementet. Og ingen steder har det stått at man skal forholde seg til en spesiell paragraf i plan- og bygningsloven. Dette beklager jeg sterkt, og dette er et forhold vi skal rette på ganske umiddelbart, sier hun.

Hun sier både kommunen og utleierne burde vært oppmerksomme på dette, men erkjenner at kommunen har et spesielt ansvar siden det er den som eventuelt skal tillate den nødvendige bruksendringen.

— Men det har ikke vært noen tilfeldig plassering av hospitsene. Dette er et arbeid jeg har kvalitetssikret. Man har vurdert mer enn bare hva som er velegnet for brukerne av hospitset, sier hun.

— Synes du det er kurant med hospits i boligområder?

— Det er et spørsmål om hva som er mulig. Men jeg forutsetter at dette har vært med i vurderingen.

— Hvem har foretatt denne vurderingen?

— Det er gjort av denne byrådsavdelingen. Vi har fagfolk til slikt.

— Sitter ikke fagfolkene i en annen byrådsavdeling, i byggesaksavdelingen?

— De sitter i administrasjonen. Det er de som administrerer dette.

— Det står i kvalitetsavtalen at hospitseierne skal følge lover og forskrifter. Det har ikke hospitseierne gjort. Vil det få konsekvenser for dem?

— Vi tar fatt i saken nå som den er aktualisert. Men jeg tror noen hver har handlet i god tro i denne saken. Det har jeg som utgangspunkt, sier byråden.