KARI PEDERSEN

— Byråden har innrømmet feilen. Da burde hun sørge for å få bystyret til å vente med sluttbehandling, sier Wibeke Mork Østbø som representerer Veiutvalget i Tertnesflaten.

I tre år har Østbø og de andre 39 huseierne i Tertnesflaten fulgt planene om å bygge ut den siste store åpne tomten på Tertnes. Mandag skal bystyret vedta reguleringsplanen som omfatter 70 boliger i rekkehus og lavblokker.

Da byråd Lisbeth Iversen fikk saken på sitt bord, tok Østbø kontakt og fikk avtalt et møte over tre uker senere. Naboene forberedte seg til dette møtet, der de ville presentere sine synspunkt på utbyggingen.

Savner lekeplass

— Etter vår mening er ikke barn og unge tilstrekkelig ivaretatt i den reguleringsplanen som bystyret nå skal vedta, sier Wibeke Mork Østbø til BT.

— Det er satt av et lite mål til lekeplass, men ikke nok til en ballbinge. Dessuten er lekeplassen kilt inn mellom to omsorgsboliger. Det er å invitere til støykonflikt, tilføyer hun.

Dette budskapet skulle serveres byråden.

I mellomtiden ble reguleringsplanen banket gjennom i byrådet.

Ti dager senere var saken oppe i komité for miljø- og byutvikling og ble enstemmig godkjent.

Samme dag lå det en e-post til Wibeke Mork Østbø fra byrådens politiske rådgiver, med unnskyldning for at saken hadde passert før møtet var holdt.

Akkurat den dagen var imidlertid ikke Østbø på jobb. Derfor rakk hun heller ikke å snakke med komitémedlemmene.

- Er hørt

Byråd Lisbeth Iversen beklager at hun ikke fikk møtt Veiutvalget, før saken passerte byråd. Hun skylder på stort arbeidspress på toppen av familiære forpliktelser.

— Men naboene er absolutt hørt i denne saken. De har vært i møte med fagavdelingen og de har møtt byrådsleder på et tidligere tidspunkt, sier hun.

Byråd Lisbeth Iversen har i ettertid møtt Veiutvalget og svart på deres innspill med et notat til bystyret. Der forsvarer hun utbyggingsløsningen som er valgt.

— Veiutvalget får dessuten en mulighet til å påvirke når den etterfølgende bebyggelsesplanen skal vedtas, sier hun.