100 stillinger innen eldreomsorgen er besatt av sykepleiere med spesialutdanning innen geriatri. En tredel av disse er i hjemmesykepleien

— Vi vet at behovet for å ansatte flere geriatriske sykepleiere er stort. Derfor har vi satt i gang et stort videreutdanningsprogram for personell innen eldreomsorgen. Neste år har vi kjøpt 30 plasser innen et videreutdanningsprogram for sykepleiere som vil spesialisere seg i geriatri. Nylig har vi også avsluttet et videreutdanningsprogram innen rehabilitering, sier Røssland.

Disse programmene er en del av kompetanseløftet innen helse- og omsorg og et av byrådet satsingsområder. Dessuten vil byrådet se nærmere på bemanningen for å vurdere om det trengs flere hender til å gjøre oppgavene.

Røssland understreker at intensjonen er at de nye sykehjemmene skal fungere som et hjem for beboerne.

— Selvsagt har de ulike yrkesgruppene på sykehjem sine spesielle arbeidsoppgaver. Men alle ansatte skal delta i alminnelige huslige gjøremål som rengjøring, klesvask og matservering.

— Vi får også tilbakemeldinger fra personalet om at de er glad for at alle kan ta del i hverdagsoppgavene på sykehjemmet, sier Røssland.

Hva synes du om sykehjemssituasjonen? Diskuter saken her.