— Samtidig har vi like systematisk forbedret kollektivtilbudet, sier Iversen.

Dette er tiltakene hun mener har plaget bilister og gledet kollektivpassasjerer:

ENHETSTAKST: - Før måtte folk betale 81 kroner fra en kant til en annen i Bergen. Nå er det 23 kroner, sier Iversen. Taksten øker til 24 kroner ved nyttår.

BYBANEBYGGING: - Det er jeg ikke i tvil om er medvirkende. Vi håper folk vil fortsette å velge kollektivt. Det blir bedre når Bybanen kommer, sier Iversen.

UTVIDELSE AV SONEPARKERINGEN: - Det er blitt færre p-plasser til handlende og besøkende, sier Iversen.

Mer utkantparkering

Hun tror Bergen til neste år vil få ytterligere forflytting fra bil til buss.

  • Hovedutfordringen i 2009 blir å lage flere p-plasser i utkantene, slik at folk kan reise med buss inn til bykjernen, sier Iversen. Byrådet vil bygge parkeringsplasser i Åsane, og vurderer det samme ved Storavatnet i Bergen vest.
  • Vi ser allerede nå at det begynner å bli fylt opp på de midlertidige p-plassene, sier Iversen.

Bilbruken i Bergen og omegn ligger litt i overkant sammenlignet med byer som Stavanger og Trondheim. Bruken av bil i Bergen har økt jevnt og trutt siden omegnskommunene Fjell og Askøy opplevde massetilflytting fra 70-tallet av.

  • Historisk har vi hatt lite bilbruk, men den har vokst seg for stor. Det er ikke kapasitet til alle disse bilene i en historisk by som Bergen, sier Iversen.

Mindre byggetrafikk

Avdelingsleder Kjell Werner Johansen ved Transportøkonomisk institutt tror bybanebygging og vanskeligere kår for bilistene i sentrum kan være med på å forklare nedgangen.

  • Alle slike tiltak medvirker til at det blir mer kollektivtrafikk, sier Johansen.

Også magre tider merkes raskt i bytrafikken.

— Nedgang i byggebransjen fører raskt til at det blir mindre biltrafikk. Trafikken er nært knyttet til konjunkturene, sier Johansen.

Statens vegvesens statistikk over bilbruken i Norge viser en oppgang i både Hordaland og hele landet frem til oktober. Sammenlignet med oktober i fjor, var det 1,7 prosent mer bilbruk i år i Hordaland.

Tall for november og desember har ennå ikke kommet.