At det er misnøye i SiB om fremdriften for studentboligene er nytt for byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen (KrF).

— Alt er i henhold til den fremdrift som er signalisert i saken. Reguleringsarbeidet går så fort det kan, og SiB er inne i dette arbeidet, sier Iversen.

— Vi hadde det forrige statusmøtet med SiB like før sommeren. Da forsto vi at de var fornøyd.

Byråden ønsker å understreke at Bergen kommune mener de har gitt bygging av nye studentboliger høy prioritert.

— Vi har jo sikret en del veldig attraktive tomter for nettopp dette formålet.

Undersøkelser for å se om det er kulturminner eller miljøgifter i grunnen pågår på Grønneviksøren.

Foreløpige tilbakemeldinger går ut på at man så langt ikke har støtt på noe som vil forsinke studentboligene. Fra kommunens side skal tomten være regulert innen årsskiftet, tror Iversen.

— Det har vært målsettingen fra vi startet. Mitt poeng er at dette er tunge saker hvor det går bra.

Også for de andre tomtene for studentboliger går det etter planen, mener hun.

— Jekteviken er på høring og det jobbes med planene på Fantoft. Vi er i gang med en revisjon av reguleringsplanen for Nygårdstangen, og der ser det ut til at vi slipper en stor omregulering for å få til en regulering for bolig ved Bygarasjen.

— Men det er ikke vi som bygger. SiB har ansvaret for rammesøknad og prosjektering, vi regulerer. Jeg har trykket på prosessene fra vår side, sier Iversen.